LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA

0
92
M

Tin Mừng: Mt 13,1-9

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.  Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm

            Tục ngữ ca dao Việt nam có câu: “Sông có cội nước có nguồn, con người có tổ có tông, có bà có ông”.

            Chính trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, phụng vụ Giáo Hội mừng lễ hai thánh Gioa-a-kim và An-na, là song thân của Đức Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giê-su – Ngôi Hai xuống thế làm người.

            Hai vị thánh nhân, tuy có một cuộc sống âm thầm lặng lẽ, nhưng lại là một mắt xích không thể thiếu trong lịch sử cứu độ và góp phần cho dòng chạy ân sủng cứu độ của Thiên Chúa tuôn đổ trên loài người. Hai vị thánh nhân đã sống một cuộc đời thánh thiện và trung kiên trong niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa tình yêu.

            Mừng lễ hai thánh Gioa-a-kim và An-na cũng là cơ hội để mọi người Ki-tô hữu – nhất là giới làm cha mẹ, ông bà – tìm hiểu về cuộc đời cũng như nhân đức của các ngài mà noi gương bắt chước.

            Chính trong Sách Huấn ca dạy rằng: “Với những người đạo hạnh, công đức của họ không bao giờ bị quên lãng, dòng dõi họ luôn được hưởng gia tài quý báu, là lũ cháu đàn con, vì dòng dõi tuân giữ các điều giao ước của Chúa” (xc. Hc 44,1-15). Trong số những người đức nghĩa đạo hạnh trong đó có gia đình hai thánh Gioa-a-kim và An-na. Trong sách ngụy thư tin mừng Gia-cô-bê cho rằng gia đình ấy luôn bền tâm vững chí sống thánh thiện đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa, dù trong tuổi già sức yếu mà vẫn còn son sẻ. Thiên Chúa đã đoái thương ban tặng cho gia đình các ngài một người con, đó là Đức Trinh Nữ Maria, một người nữ thánh thiện, được vinh dự lớn lao là được Thiên Chúa ưu ái chọ làm Mẹ Đấng Cứu Thế của nhân loại. Cho nên hai thánh Gioa-a-kim và An-na luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa qua việc tuân giữ Lề Luật của Ngài. Là cha mẹ, mỗi người chúng ta hãy thay mặt Chúa giáo dục con cái sống theo Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Là con cái, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa qua việc kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, năng tham dự Thánh Lễ, đọc Lời Chúa và đọc kinh chung với nhau trong gia đình, hay trong cộng đoàn chúng ta đang sống. Nhờ đó, gia đình chúng ta được thánh thiện, hạnh phúc và bình an.

            Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa là nguồn suối an vui, hạnh phúc của chúng con. Xin ban cho chúng con sức mạnh, niềm vui để chúng con quyết tâm sống tín thác vào Chúa và nên thánh giữa đời thường. Amen.

0 BÌNH LUẬN