LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

0
52

Lời Chúa: Lc 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

SUY NIỆM

Theo Chúa là sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, thử thách thậm chí là cả cái chết. Thế nhưng, đổi lại những hy sinh gian khổ đó chúng ta sẽ được phần thưởng lớn lao trên trời nơi Chúa đang chờ đón chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn đón nhận những đau khổ với một sự tin tưởng tuyệt đối để chúng ta thu góp cho mình những kho tàng thiêng liêng là hạnh phúc mai sau trên quê trời.

Cuộc sống hằng ngày diễn ra với không ít những cám dỗ, vì vậy đòi hỏi mỗi người chúng ta phải hy sinh và từ bỏ những thú vui trần thế để chỉ chọn Chúa. Lời Chúa mời gọi: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình”. Tại sao mà Chúa lại đòi buộc chúng ta phải từ bỏ mình? Vì chỉ khi nào chúng ta thật sự bỏ mình chúng ta mới chọn Chúa và bước theo Chúa trên con đường của Ngài. Theo Chúa là chấp nhận những hy sinh đau khổ, chúng ta học được nơi Các Thánh Tử Đạo là những người đã tự nguyện chịu đau khổ vì Chúa. Các Ngài đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi để sống chứng nhân của Chúa ngay trong chính đời sống của mình. Các Ngài đã thể hiện tình yêu trọn vẹn qua lời khẳng định của Chúa: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Các Thánh Tử Đạo là những người đi trước để dọn chỗ cho chúng ta trên Thiên Đàng. Thế nhưng mỗi người chúng ta đã làm gì để đáp lại tiếng mời gọi ấy? Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những tấm gương sáng về lòng trung hiếu với Chúa, sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không chối đạo. Bởi đâu mà các Ngài có được lòng tin yêu mạnh mẽ như vậy? Đó chính là sức mạnh tình yêu mà các Ngài dành cho Chúa để từ đó nó cũng giúp các Ngài vượt qua những đau đớn thể xác để đạt được vinh quang bất diệt là hạnh phúc đời đời. Nhờ sự hy sinh cao cả của Các Thánh Tử Đạo mà chúng ta mới có được cuộc sống như ngày hôm nay với một gia sản đức tin cao quý mà các Ngài để lại cho chúng ta. Các Ngài đã chọn cho mình con đường tốt nhất là đi theo Chúa, bởi vì: “Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì”. Lựa chọn của các Ngài hoàn toàn đúng đắn và các Ngài xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những ai trung kiên theo Chúa đến cùng.

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay như để mời gọi chúng ta thể hiện đức tin của mình, sẵn sàng theo Chúa dù có gặp những khó khăn thử thách vượt quá sức thì cũng hãy vững tin vào Chúa bởi vì chính Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả để đạt tới vinh quang nơi mà Các Thánh đang chờ đợi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con cũng có một lòng tin yêu mạnh mẽ noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quyết tâm chọn Chúa và vững bước theo Chúa để chúng con thực thi sứ mạng Chúa trao cho với một lòng tin yêu và phó thác trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN