LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

0
61

Lời Chúa: Ga 6,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay nhắn gửi cho mỗi người chúng ta niềm khát vọng thẳm sâu nơi cõi lòng mỗi người, là yêu và được yêu, cùng sống mãi trong tình yêu. Chúa Giê-su luôn khát khao và đi bước trước để ngỏ lời yêu thương, để đổ đầy tình yêu của Ngài vào trái tim chúng ta, để mong mỏi chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài, và để chúng ta sống mãi.

Tình Yêu thương xót của Chúa không chỉ trao ban tâm hồn mà trọn cả thân mình Ngài nữa. Chúa tự tỏ bày: thịt và máu của Chúa chính là của ăn tuyệt hảo nhất; con người ăn vào sẽ không bao giờ còn đói khát nữa. Chúa tự nguyện trao ban sự sống: là thịt và máu của Chúa để cho chúng ta lãnh nhận và được sống mãi như Chúa. Chúa không chỉ tỏ lộ: Chúa là Bánh hằng sống từ trời xuống. Chúa còn kêu mời chúng ta: hãy ăn Ngài – ‘Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống’. Sao Chúa yêu chúng ta nhiều đến thế!

Nhân ngày lễ Cầu Cho Các Tín hữu đã Qua Đời, chúng ta có thể suy tư về ý nghĩa của ngày này? – Nếu lấy ơn cứu độ của Chúa làm trọng tâm thì ngày này chính là để mời gọi ta nhìn vào sự đón nhận của mỗi chúng ta. Lòng Chúa thương xót dành cho hết mọi người và không trừ một ai, nên chúng ta có lý do để thôi thúc, để mong mỏi mỗi người chúng ta nhận biết và đón lấy tình yêu thương xót này với tất cả cõi lòng mình. Nhưng thực tế đã không được như vậy! đã mấy người biết phó thác mình trọn vẹn trong vòng tay nhân ái của Cha? Chúa không đòi chúng ta phải sạch mọi tội để được vào nước trời, như nhiều người vẫn lầm tưởng; điều kiện duy nhất Người đòi là: hãy hết lòng đón nhận ơn tha thứ vô điều kiện của Người, như trường hợp tên cướp cùng bị đóng đinh trên thập giá. Ấy vậy mà mấy người trong chúng ta đã biết làm điều này cách nghiêm túc và triệt để! Chúng ta vẫn hay nghĩ: luyện ngục là nơi các ‘tín hữu’ đã qua đời phải chịu thanh luyện, hơn là nghĩ rằng: đó là chốn mà niềm khao khát lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa được nung nấu; luyện tội là nơi các linh hồn đền tội để được xóa tội… hơn là nơi vươn tới đón nhận cách triệt để ơn cứu độ thứ tha.

Trong tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn này, Giáo Hội mời gọi chúng ta làm nhiều việc đạo đức như viếng nhà thờ, thăm viếng nghĩa trang để được ơn đại xá mà chuyển cầu cho các linh hồn. Khi thực thi những việc đạo đức ấy chúng ta dễ lầm tưởng rằng tháng 11 này chỉ dành cho những người đã qua đời và chẳng can hệ gì đến chúng ta, những tín hữu còn đang sống. Tuy nhiên, để thực sự hưởng trọn vẹn ơn đại xá, thì có một việc hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải làm: đó là việc xưng tội và rước lễ, nghĩa là chúng ta cần đóng đinh con người cũ và “ăn thịt” Chúa Giêsu.

Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ chúng ta hôm nay, chính là giờ phút tốt nhất để chúng ta cùng nhau cử hành việc đón nhận này! vì là cao điểm của ‘luyện tội’, khi mà chúng ta – các tín hữu còn sống cùng với các đẳng linh hồn đã qua đời – đồng cử hành ơn cứu độ của Thập Giá Đức Ki-tô. Chúng ta cần lãnh nhận Thánh Thể để có được sự sống đời đời nơi chúng ta trước đã, để rồi sau đó, với mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta mới có thể chuyển cầu cho các linh hồn được như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.”

Do đó, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn sẽ đặt cho chúng ta hàng loạt câu hỏi:

  • Chúng ta có ý thức nguồn cung cấp sự sống đời đời cho mình là Chúa Giêsu Thánh Thể không?
  • Chúng ta có bắt chước Chúa Giêsu Thánh Thể để “bẻ bánh đời mình” cho tha nhân không?
  • Chúng ta có để sức mạnh của Thánh Thể thanh lọc phần xấu xa và tội lỗi trong con người ngõ hầu sức sống của Thiên Chúa căng tràn trong chúng ta không?

Và Chỉ khi trả lời “có” cho tất cả các câu hỏi trên, chúng ta mới thật “là những người được Thiên Chúa chúc phúc và xứng đáng bước lên lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho chúng ta từ khi tạo dựng vũ trụ”.

Tháng 11 thật quý giá. Quý giá vì nó giúp chúng ta nhớ đến nhau. Nhớ đến người quá cố mà lâu nay vì mải miết làm ăn mà ta đã bỏ quên họ. Nhớ đến họ để làm điều gì đó cho họ. Thiết tưởng điều họ cần chính là cầu nguyện cho họ khỏi sự công bằng của Thiên Chúa và nhất là đền tạ những thiếu sót trong thân phận con người của họ qua những hy sinh, những việc lành phúc đức mà khi xưa họ đã không làm. Họ đang cần những việc lành của chúng ta để đền bù cho những thiếu sót trong bổn phận của họ.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có những người thân đã khuất và đều cảm thấy những người thân của chúng con đang cần chúng con giúp đỡ họ. Xin cho chúng con biết dùng tháng các linh hồn này để giúp đỡ các linh hồn. Ước gì đây là dịp để chúng con báo hiếu ông bà tổ tiên và quảng đại với anh chị em qua cầu nguyện, dâng lễ và thực thi bác ái cho các đẳng linh hồn. Amen.

0 BÌNH LUẬN