GIÁO HỘI TỪ THÁNH THỂ

0
9

GIÁO HỘI TỪ THÁNH THỂ

 

Chiều vàng tím, Chúa Giê-su tắt thở,

Một quân nhân lấy lưỡi đòng rộng mở,

Cạnh sườn Ngài và trái tim yêu thương,

Máu và nước dạt dào chảy trào tuôn,

Rửa sạch hết ngàn trăng sao vũ trụ,

Và Giáo Hội, bạn hiền, thôi buồn ngủ,

Đứng phắt lên rạng rỡ vẻ uy hùng,

Mặc áo tơ nhung thắm sắc màu hồng,

Xuất thân từ cạnh sườn loang máu Chúa

Vẻ diễm kiều giữa càn khôn rực rỡ.

 

Ngày ngày Giáo Hội trầm mình Máu Thánh,

Nuôi sống mình bằng bánh thánh Giê-su,

Nguyện đời đời giữ vẹn mãi cơ đồ,

Đang rạng sáng cho trời mới đất mới.

 

0 BÌNH LUẬN