Một nền giáo dục đáng quan ngại

Một nền giáo dục đáng quan ngại Không ít thì nhiều, nhiều gia đình, nhiều người cũng bị lôi kéo theo cái kiểu truyền thông...

“Hiếu” và “Tâm”: Điểm hội ngộ giữa người Công giáo và tín đồ các...

“HIẾU” VÀ “TÂM”: ĐIỂM HỘI NGỘ GIỮA NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO Lm. PX. Bảo Lộc WHĐ (26.10.2020) – Giáo hội xét thấy những...

Đạo Công Giáo và Triết Học

Với câu hỏi được đặt ra như vậy ta thấy đúng là nó…có vấn đề. Thực sự không thể gộp  triết lý, triết học ...

ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn nói về “Ngoại tình và Tha thứ”

Tha Thứ được gì? Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa không có lợi cho hôn nhân lành mạnh. Truyền thông đang làm...

10 cách rất đời thường có thể “chứng minh” sự tồn tại của Thiên Chúa Ai trong chúng ta khi dấn thân vào sứ mạng...

3 kiểu tôn trọng   Người thông minh, ưu tú, có cái nhìn sâu rộng thì đối với bất kể ai cũng đều tỏ thái độ...

CÓ THỂ TIN VÀ SỐNG VỚI HAI TÔN GIÁO CÙNG MỘT LÚC?

CÓ THỂ TIN VÀ SỐNG VỚI HAI TÔN GIÁO CÙNG MỘT LÚC?   Trần Mỹ Duyệt   Tôn giáo và đức tin tự nó đã là một định...

Vượt Qua Các Chia Rẽ Xã Hội Theo Nhãn Quan Và Hành Động Của...

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành  dịch dựa theo “Surmonter les divisions sociales selon l’optique et l’action de Gandhi – Un martyr passionné du dialogue” của...

4 quy tắc tâm linh độc đáo của người Ấn Độ giúp bạn tận...

Trên những đoạn khúc khuỷu của đường đời, chúng ta thường dễ trượt ngã và oán trách số phận: “Sao đời lại bất công...

Bi kịch của một cô bé Trung Hoa ảnh hưởng đến một Tổng Giám...

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Giáo Hội cử hành ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 52, trong dịp này một nhân vật...