10 cách rất đời thường có thể “chứng minh” sự tồn tại của Thiên Chúa Ai trong chúng ta khi dấn thân vào sứ mạng...

3 kiểu tôn trọng   Người thông minh, ưu tú, có cái nhìn sâu rộng thì đối với bất kể ai cũng đều tỏ thái độ...

CÓ THỂ TIN VÀ SỐNG VỚI HAI TÔN GIÁO CÙNG MỘT LÚC?

CÓ THỂ TIN VÀ SỐNG VỚI HAI TÔN GIÁO CÙNG MỘT LÚC?   Trần Mỹ Duyệt   Tôn giáo và đức tin tự nó đã là một định...

Vượt Qua Các Chia Rẽ Xã Hội Theo Nhãn Quan Và Hành Động Của...

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành  dịch dựa theo “Surmonter les divisions sociales selon l’optique et l’action de Gandhi – Un martyr passionné du dialogue” của...

4 quy tắc tâm linh độc đáo của người Ấn Độ giúp bạn tận...

Trên những đoạn khúc khuỷu của đường đời, chúng ta thường dễ trượt ngã và oán trách số phận: “Sao đời lại bất công...

Bi kịch của một cô bé Trung Hoa ảnh hưởng đến một Tổng Giám...

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Giáo Hội cử hành ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 52, trong dịp này một nhân vật...

Mẹ già như chuối chín cây

‘Mẹ già như chuối chín cây’ Ân hận lớn nhất đời này của chúng ta chính là chưa bao giờ kịp nói một lời yêu...

NGÀY CỦA MẸ

Trên đời có một thứ dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua...

Trên đời có một thứ dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua nổi, đó là gì? Tiền bạc có thể mua được rất...

Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa!

Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa!” Câu chuyện của cha xứ vùng Angevin giúp chúng ta tập trung vào điều thiết yếu. Có ai...