NHẬT KÝ AD LIMINA 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 28.02.2018) Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 28.02.2018) Trong...

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 1 NĂM 2018

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 01 - 2018 Anh chị em rất thân mến, Ý thức mình phải “hiệp thông trong đức tin và đức ái để...

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP LỄ GIÁNG SINH 2017

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ____________________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com;...

THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

THƯ MỤC VỤ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA Anh chị em thân mến, Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm...

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2017...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM _______________________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com;...

Bế mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31

Bế mạc Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31 WHĐ (16.08.2017) – Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần...

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính WHĐ (05.05.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các sắc...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc WHĐ (02.05.2017) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Ba...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG -----------------------------------------------------------

THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ***   *** GIA ĐÌNH: ƠN GỌI TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ THƯƠNG XÓT Anh chị em...