Biên bản của Hội nghị thường niên kỳ II/2018

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2018 (24 - 28/9/2018) BIÊN BẢN Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường...

Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam VATICAN – Hôm nay thứ Hai 21-05-2018, vào lúc 12g...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá WHĐ (25.04.2018) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Tư...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

TÂM TÌNH MỤC TỬ Tháng 4-2018 “LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ SỐNG THEO Ý CHÚA ĐỂ THĂNG TIẾN”  Anh chị em rất thân mến!Kết thúc tháng Ba cũng...

THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA      Anh Chị Em thân mến, Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3...

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 07.03.2018) Thăm Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về...

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM PHÁT BIỂU NGÀY...

Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 05.03.2018) Yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy sống niềm vui loan báo Tin Mừng” Thánh...

Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 03.03.2018) Viếng mộ thánh Phêrô, dâng Thánh lễ và gặp Liên tu sĩ Việt...

Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 02.03.2018) Ngày thứ Sáu 02.03.2018, các Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt...