NHẬT KÝ AD LIMINA 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 28.02.2018) Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 28.02.2018) Trong...

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 1 NĂM 2018

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 01 - 2018 Anh chị em rất thân mến, Ý thức mình phải “hiệp thông trong đức tin và đức ái để...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG -----------------------------------------------------------

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM PHÁT BIỂU NGÀY...

THƯ CHUNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

THƯ CHUNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA   Anh chị em thân mến, Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp...

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP LỄ GIÁNG SINH 2017

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ____________________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com;...

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính WHĐ (05.05.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các sắc...

Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam VATICAN – Hôm nay thứ Hai 21-05-2018, vào lúc 12g...

TÂM TÌNH MỤC TỬ ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ 2016-2017