Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.

Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.   NB: Trong clip này chỉ co 115 vi, còn thiếu 2 vị mới được tấn phong trong...

THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CÁC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO ***   *** GIA ĐÌNH: ƠN GỌI TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ THƯƠNG XÓT Anh chị em...

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính WHĐ (05.05.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn các sắc...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG -----------------------------------------------------------

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019 WHĐ (06.10.2016) – Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn...

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 1 NĂM 2018

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 01 - 2018 Anh chị em rất thân mến, Ý thức mình phải “hiệp thông trong đức tin và đức ái để...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc WHĐ (02.05.2017) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Ba...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Huế WHĐ (29.10.2016) –...

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt