Tuyên ngôn chung Công giáo – Tin Lành Luther trong dịp kỷ niệm 500...

Tuyên ngôn chung Công giáo – Tin Lành Luther trong dịp kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành WHĐ (01.11.2016) – Theo chương...

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo WHĐ (25.10.2016) – Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm được Giáo hội ấn định cử...

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 Hồng y

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 Hồng y WHĐ (09.10.2016) – Khi kết thúc buổi đọc kinh Truyền tin trưa nay Chúa nhật 09-10-2016,...

Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình 2016: Lời kêu gọi hoà bình

Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình 2016: Lời kêu gọi hoà bình WHĐ (21.09.2016) – “Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình” diễn...

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa...

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi J.B. Đặng Minh An dịch Đức Thánh Cha Phanxicô...