Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm Tân Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Huế WHĐ (29.10.2016) –...

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo WHĐ (25.10.2016) – Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm được Giáo hội ấn định cử...

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.

Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.   NB: Trong clip này chỉ co 115 vi, còn thiếu 2 vị mới được tấn phong trong...

THƯ CHUNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

THƯ CHUNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA   Anh chị em thân mến, Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp...

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 Hồng y

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 Hồng y WHĐ (09.10.2016) – Khi kết thúc buổi đọc kinh Truyền tin trưa nay Chúa nhật 09-10-2016,...

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016–2019 WHĐ (06.10.2016) – Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn...

Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình 2016: Lời kêu gọi hoà bình

Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình 2016: Lời kêu gọi hoà bình WHĐ (21.09.2016) – “Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình” diễn...