KINH CẦU THÁNH GIUSE – Trong Năm Thánh Giuse

KINH CẦU XIN THÁNH GIUSE Trong Năm Thánh Giuse (Lấy ý tưởng từ Tông thư Patris Corde của Đức Thánh Cha Phanxicô) Lạy Thánh Giuse là Đấng...

Tâm Tình Mục Tử

TÂM TÌNH MỤC TỬ KHỞI ĐẦU NĂM MỤC VỤ MỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỨ NIÊN (2020-2024) Kính gửi: Quý Cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh...

THƯ KÊU GỌI: CẦU NGUYỆN VÀ CỘNG TÁC CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ...

THƯ KÊU GỌI: CẦU NGUYỆN VÀ CỘNG TÁC CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT Kính gửi: - Quý cha Hạt trường, quý cha xứ - Ban Bác...