Thư của Bộ Giáo lý Đức tin: “An tử luôn là tội ác chống...

Thư của Bộ Giáo lý Đức tin: “An tử luôn là tội ác chống lại sự sống” Vatican News (22.9.2020) – “Samaritanus bonus” – Người Samaria nhân...

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức...

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự Ngọc Yến Vatican...

Các biểu tượng về việc huấn giáo

CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ VIỆC HUẤN GIÁO Phanxicô I. BIỂU TƯỢNG CHỈ THỰC TẠI VƯỢT LÊN TRÊN BIỂU TƯỢNG “Trong đời sống con người, các dấu chỉ...

MỘT VÀI SUY XÉT LIÊN HỆ ĐẾN VIỆC ĐÁP TRẢ CÁC DỰ LUẬT VỀ...

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN MỘT VÀI SUY XÉT LIÊN HỆ ĐẾN VIỆC ĐÁP TRẢ CÁC DỰ LUẬT VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI...

Văn kiện mới của Ủy Ban Thần học Quốc Tế: Tính Hỗ Tương giữa...

Liên tiếp mấy tháng nay,Ủy Ban Thần Học Quốc tế, trực thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin, cho công bố ba văn kiện quan...

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?   Nhân Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh tưởng niệm cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa...

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham...

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN GHI CHÚ TÍN LÝ về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống...

Huấn Thị: CÙNG SỐNG LẠI VỚI CHÚA KITÔ

HUẤN THỊ: CÙNG SỐNG LẠI VỚI CHÚA KITÔ liên quan đến vấn đề chôn cất người quá cố và bảo tồn tro trong trường hợp hỏa táng 1. Cùng Sống lại với Chúa...