Văn kiện mới của Ủy Ban Thần học Quốc Tế: Tính Hỗ Tương giữa...

Liên tiếp mấy tháng nay,Ủy Ban Thần Học Quốc tế, trực thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin, cho công bố ba văn kiện quan...

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?   Nhân Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh tưởng niệm cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa...

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham...

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN GHI CHÚ TÍN LÝ về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống...

Huấn Thị: CÙNG SỐNG LẠI VỚI CHÚA KITÔ

HUẤN THỊ: CÙNG SỐNG LẠI VỚI CHÚA KITÔ liên quan đến vấn đề chôn cất người quá cố và bảo tồn tro trong trường hợp hỏa táng 1. Cùng Sống lại với Chúa...