Một số câu hỏi về việc dùng các cụm từ “Đức Giêsu”, “Đức Maria”

Một số câu hỏi về việc dùng các cụm từ “Đức Giêsu”, “Đức Maria” The article takes as pre-text the discussion on the translation of...

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể

Các bí tích mà Chúa Kitô đã thiết lập và ban cho Giáo Hội cử hành, đều rất quan trọng và cần thiết cho...

Cơ sở Tân Ước về Luyện ngục: Hình ảnh một ngọn lửa thanh luyện

Trong thông điệp về hy vọng, Spe Salvi, Đức Bênêđíctô XVI đã làm một công việc tuyệt vời khi chứng minh thư 1Côrintô 3:...

Thư của Bộ Giáo lý Đức tin: “An tử luôn là tội ác chống...

Thư của Bộ Giáo lý Đức tin: “An tử luôn là tội ác chống lại sự sống” Vatican News (22.9.2020) – “Samaritanus bonus” – Người Samaria nhân...

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức...

Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự Ngọc Yến Vatican...

Các biểu tượng về việc huấn giáo

CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ VIỆC HUẤN GIÁO Phanxicô I. BIỂU TƯỢNG CHỈ THỰC TẠI VƯỢT LÊN TRÊN BIỂU TƯỢNG “Trong đời sống con người, các dấu chỉ...

MỘT VÀI SUY XÉT LIÊN HỆ ĐẾN VIỆC ĐÁP TRẢ CÁC DỰ LUẬT VỀ...

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN MỘT VÀI SUY XÉT LIÊN HỆ ĐẾN VIỆC ĐÁP TRẢ CÁC DỰ LUẬT VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI...

Văn kiện mới của Ủy Ban Thần học Quốc Tế: Tính Hỗ Tương giữa...

Liên tiếp mấy tháng nay,Ủy Ban Thần Học Quốc tế, trực thuộc Bộ Giáo Lý Đức Tin, cho công bố ba văn kiện quan...

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?

CÓ HỎA NGỤC KHÔNG VÀ DÀNH CHO AI?   Nhân Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh tưởng niệm cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa...

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham...

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN GHI CHÚ TÍN LÝ về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống...