Bạn biết gì về 4 sinh vật đại diện cho 4 Tác Giả Tin...

Truyền thống nghệ thuật Kitô giáo từ lâu đã có thói quen mô tả 4 vị Thánh Sử Tin Mừng đi kèm hoặc được...

Dan Hitchens: Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay....

Dan Hitchens, thần học gia, phó tổng biên tập tờ Catholic Herald, nhận xét rằng giáo lý về hỏa ngục là một trong những...