MƯỜI HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG TỪ VIỆC ĐỌC SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

MƯỜI HOA TRÁI THIÊNG LIÊNG TỪ VIỆC ĐỌC SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ Lm. Ed Broom, OMV WHĐ (27.4.2022) - Nếu có một cuốn sách hành động nào...

ĐÁNH GIÁ LẠI VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHARISIÊU TRONG TÂN ƯỚC

ĐÁNH GIÁ LẠI VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHARISIÊU  TRONG TÂN ƯỚC Tác giả: Lm. Dempsey Rosales Acosta, SSL, STD Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Minh Chính Từ: hprweb.com  Tiền đề:...

Ý NGHĨA SÂU RỘNG: BIỂN TRONG LUCA VÀ CÔNG VỤ

Ý NGHĨA SÂU RỘNG: BIỂN TRONG LUCA VÀ CÔNG VỤ Tác giả: Ambrose Doborozsi Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Từ: hprweb.com WHĐ (2.2.2021) – Biển có sức hấp dẫn đặc...

THÁNH KINH VÀ TÍNH DỤC DỊ BIỆT

THÁNH KINH VÀ TÍNH DỤC DỊ BIỆT Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn Chuyển ngữ từ Etienne Roze, “Il Mito dell”androgino e il Racconto di Genesi...

Mẹ Maria lên trời

Mẹ Maria lên trời Tác giả: Tim Staples Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Nguồn: catholiceducation.org WHĐ (12.8.2020) – Có hai đoạn Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất để...

Môsê, Êlia và Chúa Giêsu: Tại sao tất cả các vị ở cùng với...

Môsê, Êlia và Chúa Giêsu: Tại sao tất cả các vị ở cùng với nhau trong cuộc Biến Hình? Tác giả: Daniel Esparza Nguồn: aleteia.org Chuyển ngữ: Phêrô Phạm...

Sách Sáng Thế Chương 1 như là sự giải thần thoại (tục hóa) thiên...

SÁCH SÁNG THẾ CHƯƠNG 1 NHƯ LÀ SỰ GIẢI THẦN THOẠI (TỤC HÓA) THIÊN NHIÊN P.Vincent Sénécha WHĐ (31.7.2020) - Bài tham luận của giáo sư Gilles Berceville...

Dan Hitchens: Hỏa ngục là tín điều bị công kích mạnh nhất ngày nay....

Dan Hitchens, thần học gia, phó tổng biên tập tờ Catholic Herald, nhận xét rằng giáo lý về hỏa ngục là một trong những...

Bạn biết gì về 4 sinh vật đại diện cho 4 Tác Giả Tin...

Truyền thống nghệ thuật Kitô giáo từ lâu đã có thói quen mô tả 4 vị Thánh Sử Tin Mừng đi kèm hoặc được...