BÀN THỜ HÌNH TRÒN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

BÀN THỜ HÌNH TRÒN CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS WHĐ, 07-05-2020 - Viếng thăm nhiều nhà thờ, chúng ta nhận ra rằng hầu hết...

Giải đáp phụng vụ: Được rước lễ khi dự lễ trực tuyến không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện...

Cách xét mình và xưng tội bằng Việt ngữ theo đề nghị của ĐTC...

Để chuẩn bị cho việc cử hành 24 giờ cho Chúa vào ngày thứ Sáu 29 tháng Ba, Hội Đồng Tòa Thánh Tái Truyền...

Giải đáp phụng vụ: Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên...

Giải đáp phụng vụ: Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên tay không? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh...

Giải đáp phụng vụ: Thừa tác viên ngoại thường được phép lấy và cất...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các...

Giải đáp một số vấn đề phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Việc tân linh mục chúc lành cho Giám mục có thuộc về nghi lễ không? Giải đáp của Cha Edward McNamara,...

Giải đáp phụng vụ: Vai trò tháp tùng của thầy phó tế lúc xông...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học...

Giải đáp phụng vụ: Bàn thờ, sự cung hiến bàn thờ, các thánh tích.

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học...

Phụng Vụ Lời Chúa II – Tin Mừng và Bài Giảng

Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng “Lời...

Giải đáp phụng vụ: Có quy chế cho các thừa tác viên ngoại thường...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các...