ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, LỜI MỜI GỌI HOÁN CẢI LIÊN TỤC

ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN, LỜI MỜI GỌI HOÁN CẢI LIÊN TỤC Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta nói “Khi Chúa Giêsu mời gọi một...