TÌM HIỂU LUẬT TIỆM TIẾN TRONG LUÂN LÝ VÀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH

TÌM HIỂU LUẬT TIỆM TIẾN TRONG LUÂN LÝ VÀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH Nữ tu Bác sĩ Trần Như Ý Lan, CND Mục lục I. VÀI NÉT LỊCH...

ĐHY Tổng trưởng Bộ Tu sĩ: tu sĩ là chứng tá sự thiện mỹ...

Thiện mỹ là một trong những đặc tính của Thiên Chúa. “Nếu Thiên Chúa là sự thiện mỹ và Chúa Giê-su là Đấng toàn...

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI...

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI NĂM 2021 THÁNH GIUSE: ƯỚC MƠ CỦA ƠN GỌI Anh chị em thân...

ĐÁNH GIÁ LẠI VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHARISIÊU TRONG TÂN ƯỚC

ĐÁNH GIÁ LẠI VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHARISIÊU  TRONG TÂN ƯỚC Tác giả: Lm. Dempsey Rosales Acosta, SSL, STD Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Minh Chính Từ: hprweb.com  Tiền đề:...

Ý NGHĨA SÂU RỘNG: BIỂN TRONG LUCA VÀ CÔNG VỤ

Ý NGHĨA SÂU RỘNG: BIỂN TRONG LUCA VÀ CÔNG VỤ Tác giả: Ambrose Doborozsi Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Từ: hprweb.com WHĐ (2.2.2021) – Biển có sức hấp dẫn đặc...

Thư gửi tất cả những người sống đời thánh hiến 2021

BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN: THƯ GỬI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN Bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Tu sĩ trực thuộc...

HƯỚNG DẪN CỦA BỘ PHỤNG TỰ CỬ HÀNH NGÀY CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

HƯỚNG DẪN CỦA BỘ PHỤNG TỰ CỬ HÀNH NGÀY CHÚA NHẬT LỜI CHÚA Hồng Thủy Vatican News (19.12.2020) – Ngày 19/12, Bộ Phụng tự và Kỷ luật...

Đức Maria: Niềm hy vọng chắc chắn

ĐỨC MARIA: NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 07.12.2020 WHĐ (7.12.2020) – Đoàn dân đang lầm lũi bước đi giữa tối tăm bỗng nhìn...

Sống phụng vụ mùa Vọng và Giáng sinh

SỐNG PHỤNG VỤ MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH Vương Nghi và Giuse Nguyễn WHĐ (26.11.2020) - Giáo hội Công giáo sắp bắt đầu một năm phụng vụ...

12 câu nói truyền cảm hứng của Thánh Piô Năm Dấu mà bạn cần...

12 câu nói truyền cảm hứng của Thánh Piô Năm Dấu mà bạn cần trong cuộc sống ngày nay Biên tập: Cerith Gardiner Chuyển ngữ: Dominic...