7 thái độ của phụ nữ trong Kinh Thánh mà mọi Kitô hữu nên...

Các nghiên cứu ngày nay khẳng định rằng phụ nữ không còn chiếm đa số trong Hội thánh. Họ đã từng là phúc lành...

VÒNG XOÁY CỦA ĐỒNG TIỀN & CUỘC VẬT LỘN CỦA PHẬN NGƯỜI

VÒNG XOÁY CỦA ĐỒNG TIỀN & CUỘC VẬT LỘN CỦA PHẬN NGƯỜI Ý nghĩa và giá trị cuộc sống không nằm trong việc người ta...

Cảm xúc tháng Sáu

Tháng Sáu, hè vẫn râm ran trên những tán lá. Những chùm phượng vẫn thắm đỏ như những đốm lửa rực hồng trên những...