Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Huyền Nhiệm Con Người

Huyền Nhiệm Con Người Những xứ lạnh, cứ vào mùa đông tuyết lại phủ trắng các con đường khiến cho việc đi lại rất khó...

CHÚA NHẬT 20 TN A

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy...

LIỀU THUỐC LẠ

LIỀU THUỐC LẠ Có một cô gái nọ mới về nhà làm dâu nhà chồng. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng vì...

LỄ THÁNH LAURENSO, TỬ ĐẠO

Từ thế kỷ thứ IV, người ta đã mừng lễ kính Ngài với một đêm canh thức trọng thể và từ Roma, việc tôn...

CHÚA NHẬT 19 TN A

Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống...

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU Nước Anh có một ông lão độc thân sống trong ngôi biệt thự rộng lớn. Nhận thấy sức khỏe ngày càng...

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI Thầy Hy-lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, Thầy Hy-lê hỏi các...

LAN HƯƠNG NGỌC

LAN HƯƠNG NGỌC Trong một lớp học, có cô học trò mỗi lần đến lớp đều mang theo rất nhiều hoa ngọc lan tặng cho...

CHÚA NHẬT 17 TN A

Lời Chúa: Mt 13,44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong...

CHÂN DUNG THƯỢNG ĐẾ

CHÂN DUNG THƯỢNG ĐẾ Một người đàn ông nọ nằm mơ mình chết và được thiên thần đưa lên tới cổng thiên đàng. Ông reo...