Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT 27 TN A

Lời Chúa: Mt 21, 33-43 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một...

Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia...

CHÚA NHẬT 24TN A

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm...

Huyền Nhiệm Con Người

Huyền Nhiệm Con Người Những xứ lạnh, cứ vào mùa đông tuyết lại phủ trắng các con đường khiến cho việc đi lại rất khó...

CHÚA NHẬT 20 TN A

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy...

LIỀU THUỐC LẠ

LIỀU THUỐC LẠ Có một cô gái nọ mới về nhà làm dâu nhà chồng. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng vì...

LỄ THÁNH LAURENSO, TỬ ĐẠO

Từ thế kỷ thứ IV, người ta đã mừng lễ kính Ngài với một đêm canh thức trọng thể và từ Roma, việc tôn...

CHÚA NHẬT 19 TN A

Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống...

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU Nước Anh có một ông lão độc thân sống trong ngôi biệt thự rộng lớn. Nhận thấy sức khỏe ngày càng...

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI Thầy Hy-lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, Thầy Hy-lê hỏi các...