Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT III MC

Lời Chúa: Ga 2, 13-25 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra...

ĐỨC TIN ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG

ĐỨC TIN ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG Một người thanh niên luôn tự hào có một niềm tin bất diệt nơi Thiên Chúa. Anh ta...

CHIẾC BÈ

CHIẾC BÈ Có một người đàn ông đi hành đạo. Đường đi phải qua một con sông lớn nhưng ông không có bất kỳ phương...

CHÚA NHẬT II MC

Lời Chúa: Mc 9,2-10 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một...

Để Hương Bay Xa

Để Hương Bay Xa Bạn có bao giờ thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của nước hoa Estee Lauder chưa? Đó là một nhãn hiệu...

CHÚA NHẬT IV TN B

Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Một hôm, Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng...

CHÚA NHẬT II TN B

Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Marco 1,7-11     Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho...

LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con...