Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT 31TN/C

Lời Chúa: Lc 19, 1-10 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...

THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

LỜI CHÚA:  Ga 6, 1-151 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a.2 Có đông đảo dân chúng đi...

THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

LỜI CHÚA: Ga 14,6-14 Đức Giê-su đáp : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa...

CHÚA NHẬT II MC

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17: 1-9) 1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là...

THỨ HAI TUẦN VII TN

LỜI CHÚA:  MC 9, 13-28 Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây...

THỨ HAI TUẦN THÁNH

LỜI CHÚA: Ga 12,1-11        Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người...

THỨ HAI TUẦN XIII TN

Phúc Âm: Ga 20,24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa...

THỨ NĂM TUẦN IV MC

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 5: 31-47) 31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.32 Có Đấng...

THỨ SÁU TUẦN I MC

Phúc Âm: Mt 5, 20-26 "Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã". Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...

LỄ GIÁNG SINH

LỜI CHÚA Lc 1,14 -20 15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : “Nào...