Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

LỄ TRUYỀN TIN

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 1: 26-38) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần...

LỄ THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

LỜI CHÚA: Mt 13,54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng:...

LỄ THÁNH GIUĐA VÀ SIMON

Phúc Âm: Lc 6,12-19 Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày,...

THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH

LỜI CHÚA: Ga 16, 12 –15 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi....

LỄ THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước...

LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

Lời Chúa : Mc 16,15-18 Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi...

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Lời Chúa: Lc 1,39-56 Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào...

THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20) Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các...

THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

LỜI CHÚA: Ga 14,6-14 Đức Giê-su đáp : "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa...

THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:18-21) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các...