Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT VI PS

Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu...

CHÚA NHẬT V PS

Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng...

CHÀNG LƯỜI

CHÀNG LƯỜI Xưa có một chàng trai lười biếng, suốt ngày chỉ rong chơi không chịu làm việc nên cũng chẳng có gì ăn. Một...

CHÚA NHẬT IV PS

Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa...

CHÚA NHẬT III PS

Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy...

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người...

CHÂN DUNG TỰ HỌA

CHÂN DUNG TỰ HỌA Một họa sĩ nọ nổi tiếng tài giỏi, anh vẽ được rất nhiều thể loại tranh từ tĩnh vật, phong cảnh...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Mc 11, 1-10 Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người...

CHÚA NHẬT V MC

Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy...

CHÚA NHẬT IV MC B

Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con...