Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT 12TN B

Lời Chúa: Mc 4,35-41 Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở...

CHÚA NHẬT XI TN B

Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một...

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ...

LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến....

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các...

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Lời Chúa: Mc 16, 15-20 Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên...

CHÚA NHẬT VI PS

Lời Chúa: Ga 15, 9-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu...

CHÚA NHẬT V PS

Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng...

CHÀNG LƯỜI

CHÀNG LƯỜI Xưa có một chàng trai lười biếng, suốt ngày chỉ rong chơi không chịu làm việc nên cũng chẳng có gì ăn. Một...

CHÚA NHẬT IV PS

Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa...