Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

ĐỂ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ PHỤC SINH

ĐỂ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ PHỤC SINH Lm. Ed Broom OMV WHĐ (19.4.2022) - Thánh Tôma Aquinô đưa ra lời khẳng định rất mấu chốt này: mọi người đều đang tìm kiếm...

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Lc 3, 15-16.21-22 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông...

LỄ CHÚA HIỂN LINH

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

CHÚA NHẬT 30 TN B

Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một...

CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng:  Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con...

CHÚA NHẬT 28 TN B

Lời Chúa: Mc 10, 17-30 Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi:...

CHÚA NHẬT 27 TN B

Lời Chúa: Mc 10, 2-12 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT: LÒNG GHEN TỴ

LÒNG GHEN TỴ “Ai ganh ghét mình có nghĩa là họ đang thua mình. Ai muốn đạp mình xuống tức là họ đang đứng dưới...

CHÚA NHẬT 26 TN B

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ...