Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT XIX TN C

Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em...

CHÚA NHẬT XVII TN

Lời Chúa: Lc 11, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn...

CHÚA NHẬT XVI TN

Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có...

CHÚA NHẬT 14 TN C

Lời Chúa: Lc 10,1-12. 17-20 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,...

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Lời Chúa: Lc 9,11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt...

ĐỂ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ PHỤC SINH

ĐỂ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ PHỤC SINH Lm. Ed Broom OMV WHĐ (19.4.2022) - Thánh Tôma Aquinô đưa ra lời khẳng định rất mấu chốt này: mọi người đều đang tìm kiếm...

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Lc 3, 15-16.21-22 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông...

LỄ CHÚA HIỂN LINH

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

CHÚA NHẬT 30 TN B

Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một...