Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT II TN B

Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lời Chúa: Marco 1,7-11     Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho...

LỄ HIỂN LINH

Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...

LỄ THÁNH GIA

Lời Chúa: Lc 2, 22-40 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con...

CHÚA NHẬT IV MV B

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi...

CHÚA NHẬT III MV B

Lời Chúa: Ga 1, 6-8.19-28 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về...

CHÚA NHẬT II MV B

Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ...

CHO ĐI CÁCH QUẢNG ĐẠI

CHO ĐI CÁCH QUẢNG ĐẠI Có câu chuyện kể rằng: Một đoàn khách du lịch đến thám hiểm tại cánh rừng vẫn còn hoang sơ,...

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Mc 13,33-37 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh...

CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CHÚA: Mt 10,17-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp...