Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT 30 TN A

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại....

CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Khi nói đến truyền giáo nhiều người cho rằng: chỉ có các tu sĩ, linh mục và những người được tuyển chọn mới ra...

GIA TÀI ĐÍCH THỰC

GIA TÀI ĐÍCH THỰC Có hai người hàng xóm sống rất thân thiết với nhau. Một người là nông dân nghèo, còn người kia là...

CHÚA NHẬT 28 TN A

Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước...

CHÚA NHẬT 27 TN A

Lời Chúa: Mt 21, 33-43 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một...

Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia...

CHÚA NHẬT 24TN A

Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm...

Huyền Nhiệm Con Người

Huyền Nhiệm Con Người Những xứ lạnh, cứ vào mùa đông tuyết lại phủ trắng các con đường khiến cho việc đi lại rất khó...

CHÚA NHẬT 20 TN A

Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy...

LIỀU THUỐC LẠ

LIỀU THUỐC LẠ Có một cô gái nọ mới về nhà làm dâu nhà chồng. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng vì...