Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A

BÀI 28: TƯỚC HIỆU THIÊN SAI Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga và Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng WGPSG (23.08.2023) –  “Thầy là Đấng Ki-tô,...

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A BÀI 27: NGƯỜI DO THÁI VỚI NGƯỜI SA-MA-RI VÀ DÂN NGOẠI Linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP và...

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN NĂM A

BÀI 26: BIỂN CẢ GẦM VANG, SÓNG CỒN GÀO THÉT LM Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP và Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng WGPSG (10.08.2023) – ­Tin...

CHÚA HIỂN DUNG HAY BIẾN HÌNH?

BÀI 25: CHÚA HIỂN DUNG HAY BIẾN HÌNH? Lm. I-nha-xi-ô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại Diện Gp. Sài Gòn và Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh...

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A BÀI 24: NƯỚC TRỜI GIỐNG NHƯ CHUYỆN… Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng - Lm Vinh Sơn Nguyễn Xuân Hưng,...

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A BÀI 23: NGƯỜI LÀNH VÀ KẺ DỮ LM Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP và NPD. CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ WGPSG...

LỜI CHÚA SỐNG ĐỘNG NƠI MỘT CUỘC ĐỜI CỤ THỂ

LỜI CHÚA SỐNG ĐỘNG NƠI MỘT CUỘC ĐỜI CỤ THỂ Phong Linh WHĐ (13.07.2023) - Trong thế giới hiện đại, việc học hiểu Lời Chúa đã trở nên...

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A BÀI 22: SAO THẦY LẠI DÙNG DỤ NGÔN Nữ tu Maria Thanh Nga, CND và NPD. CÁC GIỜ KINH PHỤNG...

Học hiền lành và khiêm nhường giống Chúa Giêsu khó như thế nào ?

Học hiền lành và khiêm nhường giống Chúa Giêsu khó như thế nào ? “Napoléon Bonaparte, hoàng đế của nước Pháp và là một trong...

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHƯƠNG TRÌNH DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A Bài 21: MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA LM Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng,...