Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B

Lời Chúa: Ga 20, 19-31 Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người...

CHÂN DUNG TỰ HỌA

CHÂN DUNG TỰ HỌA Một họa sĩ nọ nổi tiếng tài giỏi, anh vẽ được rất nhiều thể loại tranh từ tĩnh vật, phong cảnh...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lời Chúa: Mc 11, 1-10 Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người...

CHÚA NHẬT V MC

Lời Chúa: Ga 12, 20-33 Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy...

CHÚA NHẬT IV MC B

Lời Chúa: Ga 3, 14-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con...

CHÚA NHẬT III MC

Lời Chúa: Ga 2, 13-25 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra...

ĐỨC TIN ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG

ĐỨC TIN ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG Một người thanh niên luôn tự hào có một niềm tin bất diệt nơi Thiên Chúa. Anh ta...

CHIẾC BÈ

CHIẾC BÈ Có một người đàn ông đi hành đạo. Đường đi phải qua một con sông lớn nhưng ông không có bất kỳ phương...

CHÚA NHẬT II MC

Lời Chúa: Mc 9,2-10 Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một...

Để Hương Bay Xa

Để Hương Bay Xa Bạn có bao giờ thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của nước hoa Estee Lauder chưa? Đó là một nhãn hiệu...