Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

LIỀU THUỐC LẠ

LIỀU THUỐC LẠ Có một cô gái nọ mới về nhà làm dâu nhà chồng. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng vì...

LỄ THÁNH LAURENSO, TỬ ĐẠO

Từ thế kỷ thứ IV, người ta đã mừng lễ kính Ngài với một đêm canh thức trọng thể và từ Roma, việc tôn...

CHÚA NHẬT 19 TN A

Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống...

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU

KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU Nước Anh có một ông lão độc thân sống trong ngôi biệt thự rộng lớn. Nhận thấy sức khỏe ngày càng...

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI Thầy Hy-lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, Thầy Hy-lê hỏi các...

LAN HƯƠNG NGỌC

LAN HƯƠNG NGỌC Trong một lớp học, có cô học trò mỗi lần đến lớp đều mang theo rất nhiều hoa ngọc lan tặng cho...

CHÚA NHẬT 17 TN A

Lời Chúa: Mt 13,44-52 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong...

CHÂN DUNG THƯỢNG ĐẾ

CHÂN DUNG THƯỢNG ĐẾ Một người đàn ông nọ nằm mơ mình chết và được thiên thần đưa lên tới cổng thiên đàng. Ông reo...

CON QUAY VÀ BÁNH XE

CON QUAY VÀ BÁNH XE Có một con quay và một bánh xe chơi với nhau rất thân. Một hôm, Bánh Xe đến bên cạnh...

CHÚA NHẬT 16 TN A

Lời Chúa: Mt 13,24-43 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia...