Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT: LÒNG GHEN TỴ

LÒNG GHEN TỴ “Ai ganh ghét mình có nghĩa là họ đang thua mình. Ai muốn đạp mình xuống tức là họ đang đứng dưới...

CHÚA NHẬT 26 TN B

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ...

CHÚA NHẬT 25 TN B

Tin Mừng: Mc 9,30-37 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai...

CHÚA NHẬT 24 TN B

Lời Chúa: Mc 8, 27-35 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường,...

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN B

Lời Chúa: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và...

CHÚA NHẬT 21 TN B

Lời Chúa: Ga 6, 54a.60-69 Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”, nhiều môn...

CHÚA NHẬT 19TN B

Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời...

CHÚA NHẬT 18TN B

Lời Chúa: Ga 6,24-35 Khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi...

CỬ CHỈ CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ BẮT ĐẦU TỪ MỘT HÀNH ĐỘNG...

CỬ CHỈ CHÚC BÌNH AN TRONG THÁNH LỄ BẮT ĐẦU TỪ MỘT HÀNH ĐỘNG THA THỨ LONG TRỌNG Tác giả: Philip Kosloski Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng  Nguồn: aleteia.org (11.7.2021) WGPQN (12.7.2021) - Đó là...

CHÚA NHẬT TUẦN 16TN B

Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại...