LÀM CHỦ BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ SỐNG CHO RIÊNG MÌNH

LÀM CHỦ BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ SỐNG CHO RIÊNG MÌNH Nữ tu Marie Thécla Trần Thị Giồng, CND-CSA “Chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân. Có hàng ngàn sợi dây...

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRẺ TRONG GIA ĐÌNH VÀI VẤN NẠN THƯỜNG GẶP: ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRẺ TRONG GIA ĐÌNH VÀI VẤN NẠN THƯỜNG GẶP: THỦ DÂM, KHIÊU DÂM, TÌNH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN Linh mục Giuse Đỗ Mạnh...

Những tư tưởng và mơ mộng tình dục

NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ MƠ MỘNG TÌNH DỤC Trần Như Ý Lan chuyển ngữ Từ “Sexual thoughts and fantasies” của Lm Romeo Intengan, SJ I. Định nghĩa...

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ PHÂN ĐỊNH ĐỂ KHÁM PHÁ HẠNH PHÚC

I. DẪN NHẬP Trong chương cuối của Tông Huấn “Christus Vivit - Đức Kitô Đang Sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn tiếp nối lời giáo huấn...

Đức Giêsu Kitô – Đường Bình An

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (13) Chủ đề học hỏi và suy niệm...

MẠNG XÃ HỘI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TRÊN CÁC BẠN TRẺ TUỔI TEEN

MẠNG XÃ HỘI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TRÊN CÁC BẠN TRẺ TUỔI TEEN Lm. Phêrô Phạm Văn Chính, SDB Dẫn nhập Thời đại Công nghệ 4.0 đã...

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRƯỚC NHỮNG CƠ HỘI...

ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRƯỚC NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ MẠNG XÃ HỘI Lm. Phêrô Huỳnh Thế...

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG KÊU GỌI HOÁN CẢI

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (15) Chủ đề học hỏi và suy niệm...