Hướng dẫn mục vụ cho những người đã ly thân hay ly dị và...

HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LY THÂN HAY LY DỊ VÀ SỐNG CHUNG BẤT HỢP LUẬT Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn  MỤC...

Đức Giêsu Kitô – Đường Bình An

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (13) Chủ đề học hỏi và suy niệm...

SUY NGHĨ VỀ TÌNH BẠN TRONG ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG

Mục Vụ SUY NGHĨ VỀ TÌNH BẠN TRONG ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG Aug. Trần Cao Khải WHĐ (30.10.2020) - Xưa nay, người ta vẫn thường đặt câu hỏi, liệu trong hôn nhân...

LÀM CHỦ BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ SỐNG CHO RIÊNG MÌNH

LÀM CHỦ BẢN THÂN, KHÔNG CHỈ SỐNG CHO RIÊNG MÌNH Nữ tu Marie Thécla Trần Thị Giồng, CND-CSA “Chúng ta không thể chỉ sống cho bản thân. Có hàng ngàn sợi dây...

GIA ĐÌNH TRONG ÁNH SÁNG CỦA CHƯƠNG 1-3 SÁCH SÁNG THẾ

GIA ĐÌNH TRONG ÁNH SÁNG CỦA CHƯƠNG 1-3 SÁCH SÁNG THẾ Lm. Inhaxiô Hồ Thông WHĐ (24.10.2020) – Mới đọc thoáng qua ba chương đầu của sách...

Làm chủ bản thân qua việc vượt thắng ham muốn và lòng tham

LÀM CHỦ BẢN THÂN QUA VIỆC VƯỢT THẮNG HAM MUỐN VÀ LÒNG THAM Nt. Marie Thecla Trần Thị Giồng, CND-CSA “Tham vọng là cái hố không...

NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI KỸ THUẬT SỐ: NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ...

NGƯỜI TRẺ DẤN THÂN TRONG THẾ GIỚI KỸ THUẬT SỐ: NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ CƠ HỘI Tác giả: Serge C. Maniba Nguồn: “Engaging the Youth in the...

Đức Giêsu Kitô – Đường thinh lặng

Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022 Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (9) Đức Giê-su Ki-tô ĐƯỜNG THINH LẶNG (Chủ đề học hỏi...

NHÃN QUAN GIÁO HỘI VỀ GIỚI TRẺ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

NHÃN QUAN GIÁO HỘI VỀ GIỚI TRẺ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (18.8.2020) – Trong Tông huấn Đức Kitô Đang Sống (Christus...

Tình yêu – tính dục – hôn nhân: Những thách đố của người trẻ

TÌNH YÊU - TÍNH DỤC - HÔN NHÂN NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI TRẺ HÔM NAY NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG Lm. Matthia Võ Nhân Thọ Dẫn nhập Vào...