Tình yêu – tính dục – hôn nhân: Những thách đố của người trẻ

TÌNH YÊU - TÍNH DỤC - HÔN NHÂN NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA NGƯỜI TRẺ HÔM NAY NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG Lm. Matthia Võ Nhân Thọ Dẫn nhập Vào...

Tuổi trẻ và Lời Chúa

TUỔI TRẺ VÀ LỜI CHÚA Manoj Sunny (Kỹ sư, 13 năm làm việc trọn thời gian cho mục vụ giới trẻ) Lê Văn Khuê chuyển ngữ WHĐ (5.8.2020) -...

VÌ SAO GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM CẦN XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN KITÔ...

VÌ SAO GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM CẦN XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU NHỎ? (Small Christian Communities- SCCs) Tạ Đình Vui WHĐ (1.8.2020) - Cấu trúc...

Phúc-âm-hóa thế giới tục hóa

PHÚC-ÂM-HÓA THẾ GIỚI TỤC HÓA Tác giả: Lm. Thomas Rosica, CSB Nguồn: icpesg.wordpress.com Người dịch: Thiên Triệu WHĐ (28.7.2020) – Trong Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 51...

Mục vụ Không gian Mạng thời Covid 19

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN & THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG Trong bài giảng lễ vào sáng ngày 17.4.2020 tại nhà nguyện thánh Matta, Đức Thánh Cha Phanxicô...

ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH…

ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH… Sr. Thecla Trần Thị Giồng “Tuổi trẻ còn là một phúc lành cho Giáo hội và...

Đồng hành với gia đình đang gặp khó khăn do hôn nhân khác đạo

ĐỒNG HÀNH VỚI GIA ĐÌNH ĐANG GẶP KHÓ KHĂN DO HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ WHĐ (22.7.2020) – Giáo luật số 1086 §...

Mục vụ thời Công nghiệp 5.0

WGPSG -- Cuộc cách mạng công nghiệp 5.0: kết hợp hài hòa giữa con người và máy móc tự trị để giải quyết tình...