Ơn toàn xá hay đại xá là ơn gì?

Hỏi: Nhân tháng cầu cho các linh hồn (tháng 11), Xin Cha giải thích rõ về ơn toàn xá được hưởng để giúp các...

Các vị Tổng lãnh thiên thần không chỉ là những sứ giả của Chúa

Vào cuối tháng 9, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ các vị thánh không giống như những thánh khác. Vào ngày 29 tháng...

Việc bái gối trước Thánh Giá được hiểu ra sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học...

Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần

Các thiên thần là những thụ tạo linh thiêng hấp dẫn, quyến rũ trí tưởng tượng của cả những Kitô hữu lẫn những người...

TẠI SAO THÁNH GIÁ LẠI MANG TƯỢNG CHÚA PHỤC SINH?

Phan Tấn Thành Tại một số nhà thờ mới cất bên Việt Nam, người ta thấy trên Thập giá thay vì tượng Chúa chịu nạn...

Giải đáp phụng vụ : Thánh lễ cầu hồn và thánh lễ an táng

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện...

Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”?

Có thật là có "quỷ nhập" và "trừ quỷ"? Cha Michael Mc Donagh, một linh mục người Ai Len, đã đến Giêrusalem vào năm 1999...

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Hỏi: Nhân lễ Chúa Hiện Xuống, Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ? Trả...

DỰ TIỆC CƯỚI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG LẤY NHAU KHÔNG HỢP LẼ ĐẠO THÌ...

DỰ TIỆC CƯỚI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG LẤY NHAU KHÔNG HỢP LẼ ĐẠO THÌ BỊ VẠ TUYỆT THÔNG ??? ( ...Viết tiếp bài viết của...

Các Thánh, các Thiên Thần và Loài Người giống và khác nhau như thế...

Hỏi: xin cha giải thích rõ những thắc mắc sau đây: Có Thiên Thần không? 2.Thiên thần, các Thánh và loài người khác và...