Giải đáp phụng vụ : Thánh lễ cầu hồn và thánh lễ an táng

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện...

Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”?

Có thật là có "quỷ nhập" và "trừ quỷ"? Cha Michael Mc Donagh, một linh mục người Ai Len, đã đến Giêrusalem vào năm 1999...

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?

Hỏi: Nhân lễ Chúa Hiện Xuống, Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ? Trả...

DỰ TIỆC CƯỚI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG LẤY NHAU KHÔNG HỢP LẼ ĐẠO THÌ...

DỰ TIỆC CƯỚI CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG LẤY NHAU KHÔNG HỢP LẼ ĐẠO THÌ BỊ VẠ TUYỆT THÔNG ??? ( ...Viết tiếp bài viết của...

Các Thánh, các Thiên Thần và Loài Người giống và khác nhau như thế...

Hỏi: xin cha giải thích rõ những thắc mắc sau đây: Có Thiên Thần không? 2.Thiên thần, các Thánh và loài người khác và...

Việc Kính Nhớ Người Qua Đời Có Trước Hoặc Có Sau Việc Kính Nhớ...

Phụng vụ mừng lễ Các Thánh vào ngày đầu tháng 11, và ngày hôm sau, tưởng nhớ các người qua đời. Xét theo nguồn...

NGUYÊN NHÂN NÀO ĐÃ GÂY RA NHỮNG CUỘC LY GIÁO TRONG GIÁO HỘI?

NGUYÊN NHÂN NÀO ĐÃ GÂY RA NHỮNG CUỘC LY GIÁO TRONG GIÁO HỘI? Hỏi: Xin cha giải thích rõ hai thắc mắc quan trọng  sau...

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC PHÉP RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ TRONG THÁNH LỄ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC PHÉP RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ TRONG THÁNH LỄ Hỏi: Xin cha giải đáp những câu hỏi sau đây: 1- Đức hánh Cha...

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TÔN KÍNH THÁNH GIÁ CÓ HÌNH CHÚA KITÔ...

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TÔN KÍNH THÁNH GIÁ CÓ HÌNH CHÚA KITÔ BỊ ĐÓNG ĐANH (CRUCIFIX) TRONG KHI CÁC PHÁI TIN LÀNH...

THẾ NÀO LÀ TRÔNG CẬY MÙ QUÁNG HAY THIẾU LÒNG TRÔNG CẬY KHI CẦU...

Hỏi: Có người theo Phong Trào Thánh Linh cho rằng đau ốm nặng cũng không cần phải  đi nhà thương hay uống thuốc, mà...