Ích lợi của việc xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và...

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho...

CHIA SẺ

CHIA SẺ Tại nông trại xa xôi, có một người nông dân trồng được giống bắp ngô rất tốt. Năm nào bác cũng mang tới...

Con Cá Và Tấm Lưới

Con Cá Và Tấm Lưới Có hai ngư dân cùng ra khơi đánh cá. Khi hai chiếc thuyền vừa đi ra giữa biển, họ bất...

Con Quay Và Bánh Xe

Con Quay Và Bánh Xe Có một con quay và một bánh xe chơi với nhau rất thân. Một hôm, Bánh Xe đến bên cạnh...

Chân Dung Thượng Đế

Chân Dung Thượng Đế Một người đàn ông nọ nằm mơ mình chết và được thiên thần đưa lên tới cổng thiên đàng. Ông reo...

Hương Ngọc Lan

 Lan Hương Ngọc Trong một lớp học, có cô học trò mỗi lần đến lớp đều mang theo rất nhiều hoa ngọc lan tặng cho...

CHÚA NHẬT 27TN

Lời Chúa: Mc 10, 2-12 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị...

Giá Trị Nước Trời

Giá Trị Nước Trời Thầy Hy-lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, Thầy Hy-lê hỏi các...

5 sự thật về Thiên thần Bản mệnh của chúng ta

"Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: vì Thầy bảo cho anh em biết, thiên thần của họ ở trên trời...

Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu Nước Anh có một ông lão độc thân sống trong ngôi biệt thự rộng lớn. Nhận thấy sức khỏe ngày càng...