BÍ QUYẾT YÊU MẾN THÁNH THỂ

BÍ QUYẾT YÊU MẾN THÁNH THỂ Chúng ta nên cố gắng phát triển tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng thực sự hiện diện trong...

THÁNH THỂ – SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ

THÁNH THỂ – SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ     Mũi tên cần có trong túi đựng tên của người trung gian là bí tích Thánh...

CẤU TRÚC CỬ HÀNH THÁNH THỂ

Tông Huấn đề cập đến cấu trúc Thánh Thể với một khẳng định của Đức Thánh Cha: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Tông Huấn “Bí Tích Tình Yêu” đã khẳng định: Nghệ thuật cử hành là điều kiện tốt nhất giúp...

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM THÁNH THỂ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH: VẺ ĐẸP NỘI TẠI CỦA PHỤNG VỤ Tham dự vào vẻ đẹp của Đức Kitô. Cái...

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

Chương hai SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÔI LỜI NHẬP THỂ “Thịt Ta” Hầu chắc trong công thức truyền phép Đức Giêsu đã dùng tiếng “thịt”: “Này...

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

Sự chuyển bản thể Khác hẳn với những tiếng Đức Kitô đã dùng, thật đơn giản, bình thường dễ hiểu, từ ngữ “chuyển bản...

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

Biểu tượng và thực tại Trong câu nói “Này là Mình Ta”, thực tại nối kết với biểu tượng và xâm chiếm luôn biểu...

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

Đức Tin các môn đệ Chúng ta đã thấy các môn đệ tin vào sự hiện diện Thánh Thể mãnh liệt như thế nào....

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

“Này là Mình Ta” Cái hay của công thức hiến thánh là rất rõ nghĩa; xác định được cái hiện diện thực sự của...