ƠN GỌI SỐNG THÁNH THỂ

GIỚI THIỆU ƠN GỌI TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ Một chút lịch sử Tu Hội Sống Thánh Thể là một cộng đồng tu tại...

CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

II CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ Phụng thờ Thánh Thể đích thực là cử hành Thánh Lễ. Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể 1/ Để hy...

TÔN THỜ THÁNH THỂ

I TÔN THỜ THÁNH THỂ Tôn thờ Thánh Thể là gì? Trong bữa ăn cuối cùng, khi Đức Giêsu sẽ hiến thân mình vì chúng ta,...

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với Tình Yêu Dành Cho Bí Tích Thánh...

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với Tình Yêu Dành Cho Bí Tích Thánh Thể Chuyển ngữ: Sr. Martina Lai, OP Vẫn giữ thói quen thường...

Lòng thương xót của Thiên Chúa được cử hành, tôn thờ và cảm mến...

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC CỬ HÀNH, TÔN THỜ VÀ CẢM MẾN TRONG THÁNH THỂ Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, S.S.S. WHĐ (14-06-2020) – Với tựa...

10 sự thật thú vị về sức mạnh của bí tích Thánh Thể với...

Đức Chúa Cha trên trời biết rõ từng nhu cầu một của mọi người và vì thế Người đã đi một bước dài trước...

BÍ QUYẾT YÊU MẾN THÁNH THỂ

BÍ QUYẾT YÊU MẾN THÁNH THỂ Chúng ta nên cố gắng phát triển tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Đấng thực sự hiện diện trong...

THÁNH THỂ – SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ

THÁNH THỂ – SỨC MẠNH CHỐNG LẠI MA QUỶ     Mũi tên cần có trong túi đựng tên của người trung gian là bí tích Thánh...

CẤU TRÚC CỬ HÀNH THÁNH THỂ

Tông Huấn đề cập đến cấu trúc Thánh Thể với một khẳng định của Đức Thánh Cha: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Tông Huấn “Bí Tích Tình Yêu” đã khẳng định: Nghệ thuật cử hành là điều kiện tốt nhất giúp...