CHÚA NHẬT V PS

0
3

Lời ChúaGa 15, 1-8


Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin. anh em sẽ được như ý. Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

Suy niệm:

Tôi và bạn ít nhiều đã từng một lần đến các nhà vườn để tham quan, quan sát các chuyên viên chăm sóc cây ăn trái như cây bưởi, cây quýt… Các chuyên gia phải dùng biết bao công sức của mình như bón phân, xịt thuốc, tỉa cành, tỉa lá một cách cẩn thận để mong sao cây sinh hoa kết trái, có nhiều hoa thơm, quả ngọt. Và hình ảnh cây bưởi, cây quýt mà tôi mượn ở trên dẫn chúng ta liên tưởng đến bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giê-su Ngài dùng dụ ngôn cây nho để diễn tả “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,1-2).

Trước hết, khi diễn tả về phần thiêng liêng, Đức Giê-su mượn hình ảnh cây nho để diễn tả cho chúng ta hiểu sự gắn liền giữa cành với cây, giữa Đức Ki-tô và Hội Thánh. Ngài nói với chúng ta rằng: một cành nho muốn có nhiều trái cần có sự liên kết với thân cây để hút nhựa, hút nước, như thế cành mới có sức sống và sinh nhiều hoa trái. Tuy nhiên, để đạt được như vậy, có những cành gắn liền với cây mà không sinh hoa, kết trái thì các chuyên gia tỉa bớt để cho cây đỡ mất sức, thậm chí có khi tỉa cả những cành sâu, quả xấu, quả èo uột để thân nuôi dưỡng những quả ngon, quả ngọt. Con người chúng ta cũng thế, có phần hồn phần xác. Xác thì cần ăn uống ngủ nghỉ, phần hồn ai không kết hợp mật thiết với Đức Ki-tô như cành với cây thì dễ bị khô héo. Quả thật, một cơ thể bị khiếm khuyết khi bộ phận đó đau bệnh, hay một cành thiếu sự liên kết dễ dẫn đến sự tổn thương, thậm chí có những cành bị sâu bọ đục khoét, cắn xé làm cho nó bị tan nát không còn hình hài để sống và rồi nó chết khô. Trái lại, cành mà liên kết với cây, như chúng ta biết kết hợp mật thiết với Đức Ki-tô, chúng ta trở nên sung mãn trong nguồn ân sủng của Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta đến sự bình an và hạnh phúc.

Thứ nữa, để cây sinh hoa kết trái chúng phải chịu cắt tỉa, chịu uốn nắn, khi cắt tỉa nhiệm nhặt nhưng không chút xót thương qua những thử thách, bằng cách chịu bách hại, đau khổ và hy sinh vì Chúa, để tôi luyện đức tin, lòng cậy trông và tình mến Chúa, vì như lửa thử vàng, gian nan lại thử đức. Chúa gửi thử thách để thanh luyện những kẻ yêu mến Ngài, để họ trở nên những con người đem lại nhiều kết quả cho Nước Trời.

Vì thế, cuộc sống của chúng ta phải được cắt tỉa những thói hư tật xấu, cắt tỉa những đam mê dục vọng, ham danh, hám lợi hay những gì là phù vân. Hơn nữa, khi cắt tỉa những cành sâu, quả xấu làm cho dòng nhựa không bị phân tán, nhưng tập trung vào những cành chính, dồn vào cho hoa sung sức cho quả đầy đặn. Như vậy, hình ảnh cây nho mà Đức Giê-su dùng trong đoạn Tin Mừng hôm nay như là lời nhắn gửi chúng ta rằng: là một Ki-tô hữu chúng ta hãy gắn chặt đời mình trong thân thể Đức Ki-tô. Cách riêng là trong Bí tích Thánh Thể, qua việc chúng ta tham dự thánh lễ, qua việc chúng ta gặp gỡ Đức Ki-tô trong những giờ chầu, hay những giây phút thinh lặng bên nhà tạm. Chính nơi đó chúng ta hút được nhựa, hút được sức sống thần thiêng để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta một cách hữu hiệu nhất. Trái lại, chúng ta sống thờ ơ, sống bê tha, sống theo ý riêng mình thì không thể đạt được hay tăng trưởng “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.”

Qua đó, để chúng ta có thể sống sung mãn trong đời sống thiêng liêng, chúng ta hãy siêng năng lãnh nhận các Bí tích Giao Hòa và Bí tích Thánh Thể, nhờ đó chúng ta kín múc nguồn ân sủng từ cây nho đích thực là Đức Ki-tô, cây nho của sự sống trường sinh không bao giờ hư nát. Đồng thời nhờ sự kín múc Lời Chúa và Thánh Thể chúng ta càng tin vào Thiên Chúa và sống bác ái với tha nhân để trở nên hoàn thiện bản thân, đồng thời làm cho Thiên Chúa được vinh quang, ngõ hầu chúng ta cùng được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN