CHÚA NHẬT 26 TN B

0
2

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48

Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

Suy nim:

Vâng, nếu như những ai đã từng đọc trang Tin Mừng Chúa nhật XXVI thường niên hôm nay thì có lẽ chúng ta bất ngờ vì Đức Giê-su dạy một giáo lý thật kỳ cục chăng? Ngài nói: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”.

Thật vậy, cuộc sống của ngày hôm nay là một tình trạng bạo lực đang lan tràn khắp thế giới và nó đang làm tổn thương đến nhiều người, vậy mà Đức Giê-su lại nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”. Phải chăng Ngài đồng tình với những bạo lực xã hội, đồng tình với những cái dã man của thế giới tục hóa? Nhưng không, Đức Giê-su không có ý ám chỉ chúng ta phải chặt chân, tay của mình vì những cớ vấp phạm, nhưng Đức Giê-su muốn dạy cho chúng ta bài học rằng: con người chúng ta phải biết ăn năn hối cải và trở về với những gì là chính mình, nhất là trong thời đại Covid chúng ta hãy sống chậm lại để cảm nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sâu thẳm là dường nào.

Không những thế, Đức Giê-su còn mời gọi chúng ta không được làm cớ cho người khác vấp phạm kẻo không những mình bị diệt vong mà còn lôi kéo cả người khác đi đến sự chết đời đời. Hơn thế, nếu chúng ta chỉ biết sống vì lợi ích cho chính mình để làm những điều xấu, hay làm hại người khác, hoặc dẫn người khác đến sự tội thì đó lại là điều không thể chấp nhận. Cho nên, điều chúng ta làm cớ cho người khác vấp phạm thì đáng bị Đức Giêsu lên án, vì Ngài muốn chúng ta nên tốt hơn chứ không phải để chúng ta bị trầm luôn đời đời.

Mặt khác, chúng ta lần giở lại những câu đầu của trang Tin Mừng thì thấy rằng: Đức Giê-su huấn luyện các Tông Đồ để giao phó cho họ Giáo Hội của Ngài để các ông mở mang Nước Chúa. Cũng vậy, trong thực tại Giáo Hội ngày hôm nay còn có nhiều người khác, dưới nhiều danh xưng Ki-tô hữu khác nhau, dấn thân vào công việc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, có những cá nhân dùng chính Tin Mừng của Giáo Hội để chống lại Giáo Hội, làm cớ cho người khác bỏ Chúa là một thách đố đặt ra cho Giáo Hội và cho chính mỗi người chúng ta. Mặt khác ý thức truyền giáo lại không có: quá nhiều người Công Giáo không hề ra khỏi những thói quen giữ đạo và đoàn nhóm bé tí của họ, và Giáo Hội hầu như vắng bóng ở nhiều môi trường, đặc biệt các khu bình dân đông đúc ven đô và các nhóm di dân. Vậy thì làm sao chúng ta có thể kết án những anh chị em, nhờ hoạt động truyền giáo, đã đem nhiều người về với Đức Ki-tô, giữa lòng những cộng đoàn sốt sắng và nhiệt tình, cho dù ở đó, mọi sự chưa đạt được như chính Giáo Hội mong muốn. Mặc dầu vậy, chúng ta có thể chấp nhận được khi những người truyền giáo chỉ là những người gieo, còn Thiên Chúa mới chính là tác nhân làm cho hoa trái đó phát triển và lớn lên.

Qua đó, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm việc vì nhân danh Đấng từ trời mà đến, chứ không phải chúng ta làm việc vì lợi ích của một cá nhân hay tập thể. “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Ki-tô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” Đồng thời, tôi và bạn hãy sống cho một lý tưởng cao đẹp là biết biến lợi ích thực tại cho một tương lai hơn là chỉ tìm lợi ích cho chính mình. Như vậy, phần thưởng Nước Trời dành cho những ai yêu mến Ngài.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN