CHIỀU HOANG TÍM

0
63

CHIỀU HOANG TÍM

I

Hôm ấy tôi đi dưới nắng chiều,

Đường lên núi Sọ rất dìu hiu:

Gập ghềnh đá xám, chân chồn mỏi,

Ánh mắt ngoại nhân chói lửa thiêu.

Máu thánh còn loang đồi tím thẫm,

Đau sầu phủ kín Đấng cô liêu.

Hôm nay hoài niệm chiều hoang tím,

Xin đốt lửa lòng vạn mến yêu.

 

II

Lễ tế ngàn xưa đã hiến dâng,

Trên đồi đá nát, đất run giùng,

Hôm nay dâng hiến trên bàn thánh

Từ sớm mai đến tắt ánh dương.

 

Bánh trắng rượu nồng nơi Thánh Thể,

Chiều về tưởng niệm nhiệm mầu thương,

Hai chiều hoang tím một hy tế,

Giáo Hội ngàn năm trọn hiến dâng.

0 BÌNH LUẬN