CHIÊN SÁT TẾ

0
51

CHIÊN SÁT TẾ

Thuở ấy Ích-Diên nặng kiếp đày,

Giống nòi Giacóp nuốt chua cay,

Pharon tay sắt đe nghiền nát,

Dòng tộc Ích-Diên tựa cát bay.

 

Chúa thấy rồi số kiếp thảm thương,

Người giơ tay nâng kẻ khiêm nhường,

Truyền cho sát tế chiên tuyền vẹn,

Giải thoát dân Người khỏi tịch vong.

 

Ích-Diên mọi nẻo tuân Lời Chúa,

Sát tế chiên con rất vẹn tuyền,

Máu chiên tô thắm trên mi cửa,

Thịt ăn để đến đất mơ nguyền.

 

Mọi chiên thanh sạch đến trần gian,

Cứu vớt nhân loài thoát Satan

Dâng hiến thân mình trên thập giá,

Cho dòng dân mới hết lầm than.

 

Máu chiên tô thắm hồn tin tưởng

Khỏi kiếp u hoài kiếp tịch nô.

Thịt máu thông ban thêm sức sống

Người về thiên quốc, nước nguyền mơ.

 

Chiên con còn hiến tế hôm nay

Trên khắp bàn thờ thế giới đây

Ôi hỡi chiên con bao xiết mến,

Xin cho tôi ẵm kính đêm ngày.

0 BÌNH LUẬN