CẤU TRÚC CỬ HÀNH THÁNH THỂ

0
34

Tông Huấn đề cập đến cấu trúc Thánh Thể với một khẳng định của Đức Thánh Cha: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, cùng với các nghi thức mở đầu và kết thúc, được nối kết chặt chẻ với nhau đến nỗi thành một hành động duy nhất. Tông Huấn cũng muốn tập trung vào một số phần trong cấu trúc cử hành Thánh Thể:

  1. Phụng vụ Lời Chúa.

Tông Huấn lưu ý một điểm quan trọng: đó là khi Kinh Thánh được đọc trong Hội Thánh, thì chính Thiên Chúa đang nói với Dân Ngài, và chính Đức Kitô đang hiện diện công bố Tin Mừng. Vì thế, cần phải giúp tín hữu hiểu biết Lời Chúa chứa đựng trong các Bài Đọc. Thánh Hiêrônimô nói: Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.

  1. Bài giảng.

Bài giảng là thành phần của hành động Phụng vụ, giúp Lời Chúa được hiểu biết và tác dụng sâu rộng hơn trong đời sống người tín hữu. Vì thế, các thừa tác viên có chức thánh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng, dựa trên hiểu biết Kinh Thánh tương xứng.

  1. Dâng Lễ vật.

Bánh rượu tượng trưng cho mọi thụ tạo được Đức Kitô đón nhận và biến đổi, trước khi Người tiến dâng lên Chúa Cha. Khi dâng lễ vật, ta cũng dâng mọi đau khổ và khốn cùng của thế giới, cũng như lao công của chúng ta, để lao công của con người được kết hợp với hiến tế cứu độ của Đức Kitô.

  1. Kinh nguyện Thánh Thể.

Kinh nguyện Thánh Thể là trung tâm và chóp đỉnh của toàn bộ cử hành. Những yếu tố cơ bản được diễn tả trong mỗi Kinh nguyện Thánh Thể là: hành động tạ ơn, tuyên xưng, cầu khẩn Chúa Thánh Thần, tường thuật việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, thánh hiến, tưởng niệm, dâng hiến, chuyển cầu và lời tụng ca kết thúc.

  1. Trao bình an:

Tự bản chất, Bí Tích Thánh Thể là một bí tích bình an. Khi trao bình an, ta để ý đến vấn đề hòa bình thế giới, đến sự bình an trong tương quan cuộc sống, để nỗ lực xây dựng sự hòa bình của Chúa theo đòi hỏi của Tin Mừng.

  1. Trao và nhận Thánh Thể.

Các thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa cần ý thức sứ vụ cao cả của mình, để thi hành bổn phận với tinh thần đức tin sống động. Sau khi rước Chúa, cần có những giây phút thinh lặng để cám ơn. Cũng cần cảnh giác để những người không có đức tin Kitô giáo không lên rước lễ.

  1. Lời giải tán: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Lời giải tán không chỉ nhằm kết thúc Thánh Lễ, mà còn nói lên mối liên hệ giữa Thánh Lễ vừa được cử hành và sứ mạng của Kitô hữu trong thế giới. Vì thế, từ “giải tán” ám chỉ một “sứ vụ”: sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh. (TH/BTTY 43-45).

Tâm sự:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi hiệp dâng Thánh Lễ, xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện giữa chúng con, để chúng con lắng nghe Lời Chúa và kết hợp với Chúa.

0 BÌNH LUẬN