CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

0
56

II

CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Phụng thờ Thánh Thể đích thực là cử hành Thánh Lễ. Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể

1/ Để hy tế của Ngài được hiến dâng qua Bí tích;

2/ Để Mình và Máu Ngài trở nên lương thực nuôi chúng ta;

3/ Và như thế để chúng ta trở nên thân thể của Ngài là Giáo hội.

Đồng thời, chúng ta được mời gọi cầu nguyện trước Thánh Thể ngoài Thánh Lễ. Tại sao cần việc cầu nguyện này? Việc cầu nguyện này là gì?

 1. Việc cầu nguyện này là hiện diện với Đức Kitô đang hiện diện.

Thiên Chúa có thể được cầu nguyện ở khắp nơi, Ngài cũng được liên kết với từng nơi. Đồng thời Ngài đã muốn hiện diện cách tuyệt vời trong thế giới chúng ta nhờ bản thân Người Con của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, là đền thờ đích thực và vĩnh tồn của Ngài (Ga 1,14; 2,18 -2…)

Do đó, Thánh Thể là bí tích tuyệt vời sự hiện diện của Đức Kitô. Khi chúng ta hiện diện với Ngài chúng ta cũng hiện diện với Chúa Cha, cùng với Ngài và nhờ Ngài, Đấng là đền thờ của Chúa Cha và là mô mẫu cầu nguyện hoàn hảo.

 • “Lạy Chúa, Chúa ở đó, và con, để đáp lại, con ở đây.”

Đó là bước đầu tiên trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa hiện hữu nhưng việc tôn thờ sẽ làm cho Thiên Chúa hiện hữu trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa phải giữ vị trí đầu tiên.

 1. Việc cầu nguyện này là một hành vi đức tin.

Đức Kitô ngay trong cuộc sống trần gian của Ngài và ngay trong những lần hiện ra sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, chỉ có thể được nhận biết đối với những gì là chính Ngài nhờ Đức tin. Đức tin là tiến trình giúp nhận ra Đức Kitô đối với những che khuất Ngài. Chính nhờ Đức tin mà ta nhận ra Ngài trong Tin Mừng của Ngài, trong các bí tích, trong Giáo hội, trong người khác, và đặc biệt trong Thánh Thể. Thánh Thể là “Mầu nhiệm đức tin” cao cả nhất, mầu nhiệm mà trong đó toàn bộ đức tin của chúng ta được chứa đựng, bởi lẽ, đức tin được tóm gọn trong Đức Kitô tử nạn, phục sinh, trở về cùng Chúa Cha, và sẽ lại đến trong vinh quang.

Cầu nguyện trước Thánh Thể, đó là thể hiện một hành động đức tin vào Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Đức Chúa, đầu Giáo hội, nguồn sự sống đời đời.

 • “Lạy Chúa, con tin vào Chúa, con tin vào chân lý mà Chúa là, Chúa đã mặc khải cho chúng con. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho con. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con. Chớ gì con nhận ra Chúa trong tấm bánh được thánh hiến với vẻ khiêm hạ”.
 1. Việc cầu nguyện này là hành vi tôn thờ.

Một sự sợ hãi luôn ám ảnh một số người. Cầu nguyện trước Thánh Thể phải chăng là tôn thờ ngẫu tượng? Đó có thể là tôn thờ ngẫu tượng đối với kẻ chỉ coi Thánh Thể là một sự vật và sự chiêm ngắm Thánh Thể chỉ là chiêm ngắm một tấm bánh nhỏ mà thôi. Thế nhưng bánh được thánh hiến lại trở nên bí tích. Nghĩa là Thánh Thể không phải là một sự vật, không phải là một đồ vật cho dù đó là một đồ vật quý giá. Thánh Thể là Đức Kitô tử nạn và phục sinh, là Đức Kitô đang hiến dâng lễ vật lên Thiên Chúa, đang lôi cuốn mọi người đến với Vương quốc phong phú, ở đó Thiên Chúa sẽ là “Tất cả trong mọi người” ( 1Cr 15,28).

Tôn thờ ngẫu tượng là nỗ lực liên tục của con người muốn áp đặt Thiên Chúa phải phục tùng lợi ích của họ, áp buộc Ngài phải lệ thuộc sức riêng của họ, và đóng khung Ngài trong đời tạm của họ. Đức Giêsu yêu cầu chúng ta đừng lải nhải nhiều lời như những anh em dân ngoại. Đó là thái độ ngược lại những gì chúng ta đến thể hiện, đó là chỉ xin Chúa thực hiện những gì xem ra tốt lành đối với chúng ta, chỉ làm theo ý riêng của ta.

Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện trước Thánh Thể, khi chúng ta đến lãnh nhận ân ban vượt trên chúng ta. Cầu nguyện trước Thánh Thể là kiểu thái độ của người nhận ra thực thể của Thiên Chúa, nghĩa là Ngài là Đấng chúng ta phải phục vụ, chớ không thể áp đặt Ngài phục vụ chúng ta, Ngài là Đấng tự hiến chớ không bao giờ bị chúng ta chiếm hữu, Ngài là Đấng trở nên của nuôi dưỡng chớ không bao giờ bị biến đổi trong chúng ta, nhưng ngược lại, để biến đổi chúng ta trong Ngài.

 • “Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa cao cả, vì con được kết hợp với sự cao cả của Chúa”.
 1. Việc cầu nguyện này là một hành vi đức cậy

Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong Thánh Thể là sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đã đến và sẽ đến, là mầm sống của thế giới mới, là bánh ban sự sống muôn đời, là hạt giống bất tử và phục sinh, là Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì thế, Ngài rất quan trọng để những người bệnh, người hấp hối hiệp thông.

Cầu nguyện trước Thánh Thể là chúng ta mở đến đức cậy trông Kitô giáo cho mình và cho thế giới. Những người cầu nguyện trước Thánh Thể là làm cho sức mạnh đức cậy trông ngự đến trong họ và trong những người khác. Họ luôn giữ được ngọn lửa đức cậy trông sáng nóng. Họ là những người canh thức thế giới trong đêm tối.

 • “Lạy Chúa, chúng con hy vọng vào Chúa. Xin Chúa làm cho niềm hy vọng phục sinh và thế giới mới lớn lên trong chúng con và trong những người khác.”
 1. Việc cầu nguyện này là lễ vật cùng với Đức Kitô hiến dâng cho Chúa Cha.

Thánh Thể là bí tích của Đức Kitô trong việc Ngài hiến dâng mình làm lễ vật cho Chúa Cha, và trong việc hiến thân mình cho Giáo hội cũng như cho mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta gọi Thánh Thể là một hiến tế.

Thánh Thể là sự hiện diện cách bí tích của Đức Kitô, để Giáo hội có thể hiến dâng Ngài cho Chúa Cha và cùng với Ngài có thể trở nên  “một của lễ muôn đời để tôn vinh” Thiên Chúa (KNTT 3). Vì thế Thánh Thể là một Hành động, ở đó nhờ Thần khí, Đức Kitô sẽ hiện diện trong hiến tế của Ngài đến muốn đời, nhờ việc sống lại.

Sự hiện diện này của Đức Kitô là trọng tâm của hành động phụng vụ, không mang tính nhất thời. Thánh Thể hiện diện bao lâu bí tích kéo dài. Đức Kitô không rút lại sự hiện diện của Ngài bao lâu hành động hiện diện của Ngài chưa kết thúc. Ngài luôn hiện diện trong hy tế của Ngài dâng lên Chúa Cha và trong việc hiến thân Ngài cho Giáo hội.

Cầu nguyện trước Thánh Thể, đó là để tiếp diễn trong chúng ta đà lực hiến dâng bản thân chúng ta mà Thánh lễ đã giúp chúng ta bước vào trong đó.

 • “Lạy Chúa, xin hiến dâng Chúa cho Chúa Cha trong con. Cùng với Chúa, xin dâng con cho Chúa Cha. Xin biến nhân tính của chúng con trở nên một của lễ muôn đời tôn vinh Chúa Cha.”
 1. Việc cầu nguyện này là chiêm ngắm những phong phú của cử hành Thánh Thể.

Việc cầu nguyện của chúng ta trước Thánh Thể ngoài Thánh lễ trở nên sự chiêm ngắm những phong phú của Thánh lễ. Sự chiêm ngắm này, không làm giảm giá trị của Thánh lễ, nhưng giúp ta khám phá ra trong Thánh lễ mọi phong phú và nhận biết sâu xa tính bao la của nó. Không có sự chiêm ngắm này trong cầu nguyện, sự tham dự Thánh lễ có nguy cơ trở nên nghèo nàn, chỉ làm theo thói quen hay thực hành theo nghi thức, chớ không làm phát sinh sự sống Thánh Thể. Cầu nguyện trước Thánh Thể kéo dài việc cử hành vượt trên thời gian của nó. Cũng như Lời Chúa được công bố trong phụng vụ cần trở nên “lectio divina” (đọc Lời Chúa cầu nguyện) để biểu lộ mọi phong phú của Lời Chúa, thì sự hiện diện của Thánh Thể cũng cần được chiêm ngắm để làm vang lên mọi hòa điệu thiêng liêng và tông đồ của Thánh Thể.

 • “Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con khám phá ra những vẻ đẹp muôn màu, mọi rực rỡ khác nhau của việc cử hành Thánh Thể. Chớ gì đừng bao giờ con cảm thấy chán ngán chiêm ngưỡng và thưởng nếm những vẻ đẹp ấy.”
 1. Việc cầu nguyện này là nội tâm hóa Đức Kitô được trao ban làm của ăn.

Quả thật, Thánh Thể là lương thực. Đàng khác, đó không phải là Đức Kitô trở nên tấm bánh như ta thường nói, nhưng đúng ra, đó là tấm bánh đã trở nên Đức Kitô, để khi ăn bánh đã được thánh hiến, thì chính Đức Kitô trở nên lương thực của chúng ta.

Sự hiện diện của Đức Kitô không giới hạn ở hành động rước lễ. Sự hiện diện ấy được liên kết với sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, Đấng biến bánh trở nên Mình Đức Kitô. Bao lâu tấm bánh được thánh hiến có thể ăn được, thì sự hiện diện của Đức Kitô vẫn còn đó.

Cầu nguyện trước Thánh Thể là một cách kéo dài Bữa Tiệc của Chúa, là tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Đức Kitô. Cầu nguyện trước Thánh Thể, là hành động trả ơn được kéo dài đối với Đức Kitô, Đấng tự hiến làm lương thực, là nội tâm hóa việc hiệp thông cách bí tích, là thái độ sẵn sàng để chúng ta được biến đổi nhờ sự hiện diện của Đức Kitô trong chúng ta, là tiếp đón Sự Sống, tình bác ái, những bảo chứng phong phú của sự sống lại.

 • “Lạy Chúa Giêsu, chớ gì đừng bao giờ con hiện diện trước mặt Chúa trong bí tích Thánh Thể theo thói quen! Chớ gì đừng bao giờ việc tham dự của con vào bí tích Thánh Thể lại trở nên nơi con một cử chỉ hoàn toàn hình thức.
 1. Việc cầu nguyện này là sự hiệp thông thiêng liêng

Đức Kitô không ngừng hiện diện một cách đột ngột, ngay khi Thánh lễ kết thúc. Đó là điều mà từ “biến thể” muốn nói lên: bánh được thánh hiến không trở lại bánh bình thường, một khi Bữa Tiệc được kết thúc. Vì thế, Thánh Thể được lưu giữ để được mang đến cho bệnh nhân, cho những người hấp hối, và những ai không thể đến tham dự Thánh lễ. Chúng ta không thể lưu giữ Thánh Thể như một của ăn bình thường, chúng ta lưu giữ Thánh Thể, vì đó thật sự là bí tích của Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại, luôn hiến mình làm lễ vật dâng lên Chúa cha, và làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta.

Cầu nguyện trước Thánh Thể là hiệp thông với sự hiện diện liên tục này, là niềm vui được sống trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện trước Thánh Thể còn được gọi là rước lễ thiêng liêng. Đức Kitô luôn hiện diện để giúp chúng ta bước vào mối hiệp thông với Ngài, và trong Ngài với Chúa Cha và với mọi người.

 • “Lạy Chúa Giêsu, con xin cám ơn Chúa vì đã giúp con hiệp thông với Chúa, nhờ suy tưởng đến sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể. Chớ gì con vui sướng làm điều đó, như các Kitô hữu trong tình trạng thiếu linh mục, đã tự nuôi dưỡng mình bằng bằng Thánh Thể của Chúa, nhờ ước muốn lãnh nhận Chúa và vui mừng gặp gỡ Chúa nhờ đức tin”
 1. Việc cầu nguyện này là việc cầu nguyện làm nên Giáo hội

Thánh Thể được liên kết với cộng đoàn. Đúng vậy! Nhưng cần phải hiểu sâu xa hơn công thức này. Đức Kitô không hiện diện trong Thánh Thể, chỉ vì có cộng đoàn ở đó. Đúng hơn chính Ngài trong ước muốn hiến mình cho Thiên Chúa và tận hiến cho chúng ta, đã tập hợp chúng ta lại và tập hợp thành cộng đoàn. Ngài luôn hiện diện trong Thánh Thể nhờ Đấng tạo nên Thân Thể Ngài, như Đấng toàn vẹn muốn lôi kéo mọi người đến với mình, để biến họ thành Thân Thể của Ngài, tham dự vào Sự Toàn Vẹn của Ngài. Thánh Thể luôn là Thánh Thể của Giáo hội, một Giáo hội do Thánh Thể làm nên và Thánh Thể do Giáo hội tạo thành.

Cầu nguyện trước Thánh Thể không phải là một thực hành cá nhân trái nghịch với việc cử hành Thánh lễ được coi là mang tính Giáo hội. Khi chúng ta cầu nguyện trước Thánh Thể chúng ta không bao giờ hiện diện một mình. Ngay cả trong sự thân mật cá nhân. Giáo hội ở cùng chúng ta. Chúng ta được dìm trong Giáo hội trên trời và dưới thế. Giáo hội duy nhất và công giáo. Khi cầu nguyện trước Thánh Thể, chúng ta bước vào sự hiệp thông các thánh hiện diện trong mỗi Thánh Thể.

 • “Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa cho Giáo hội mà Chúa yêu mến, mà Chúa phó mình cho Giáo hội ấy. Chúng con trao phó mọi người nam nữ đã tạo thành Giáo hội. Xin Chúa hãy nhớ đến các vị mục tử của Giáo hội. Xin ban cho Giáo hội những linh mục và phó tế mà Giáo hội đang cần đến. Chớ gì Giáo hội của Chúa không thiếu những con người nam nữ sống đời thánh hiến. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho những tín hữu đang bị bách hại”.
 1. Việc cầu nguyện này là cầu nguyện truyền giáo.

Cầu nguyện trước Thánh Thể luôn là sự kết hợp với Giáo hội và xây dựng Giáo hội. Nó nhắc nhở cho Giáo hội ý thức rằng Giáo hội là Hiền thê đang canh thức ngóng đợi vị Hôn phu sẽ đến, nó là một hành động truyền giáo như những người nam nữ dấn thân trong đời sống thánh hiến hay dấn thân trong thế giới vẫn hiểu như thế. Việc cầu nguyện trước Thánh Thể nuôi dưỡng ước muốn của toàn thân thể Đức Kitô, không có ước muốn này, sẽ không có công việc truyền giáo. Việc cầu nguyện này là chiêm ngắm Tình Yêu Đức Kitô  mang đến cho mọi người và ở đó mọi sứ vụ truyền giáo được ăn rễ sâu.

“Việc lưu giữ Mình Thánh” là bí tích “dự trữ” ân sủng mà Đức Kitô muốn tràn đổ trên những con người đang hiện diện hay sẽ đến, và Ngài thôi thúc Giáo hội phải loan báo ân sủng của Thiên Chúa cho thế giới. Vì lý do đó, Giáo hội tin cậy những con người nam nữ, đặc biệt là những người đang sống đời Thánh Hiến, cầu nguyện trước Thánh Thể như những tuần canh và chứng nhân.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vị Thừa Sai hoàn hảo, xin làm cho tất cả chúng con trở nên những nhà truyền giáo. Xin ban cho chúng con niềm xác tín rằng, chúng con là những nhà truyền giáo khi cầu nguyện với Chúa như thế, như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và anh Charles de Jésus đã làm

 1. Việc cầu nguyện này là phục vụ mọi người và canh tân thế giới.

Đức Kitô hiện diện trong Thánh Thể là Đấng đã chữa lành bệnh nhân, đã thương xót những người tuyệt vọng, đã nuôi sống đám đông, đã đón nhận những người tội lỗi, đã chết và đã sống lại vì hòa bình và niềm vui của thế giới. Thánh Thể là “Đức Giêsu Kitô, tấm bánh bị bẻ ra cho thế giới mới”. Thánh Thể là ân ban mà Đức Kitô đã thể hiện bằng Mình và Máu Ngài, sự sống đời đời, Chúa Thánh Thần, tình yêu của Chúa Cha dành cho Ngài và ngược lại. Nhờ đó Thánh Thể là nguồn chia sẻ và là lời mời gọi chia sẻ giữa mọi người. Thánh Thể là một hạt mầm của thế giới nhân bản mới được xây dựng trên tình yêu.

Cầu nguyện trước Thánh Thể là chiêm ngắm trọn vẹn chia sẻ, ở đó Đức Kitô hiến trọn thân mình không phân chia. Cầu nguyện trước Thánh Thể không lãng quên và xa cách những con người đang vất vả đau khổ. Hiện diện với Đức Kitô Vua vũ trụ, cầu nguyện trước Thánh Thể cũng là hiện diện đối với con người. Người cầu nguyện không khép kín trên mình, Thánh Thể sẽ hướng mở kẻ ấy đến những chiều kích của thế giới, bởi lẽ Thánh Thể rộng lớn hơn thế giới. Không phải thế giới chứa đựng Thánh Thể như Thánh Thể là một phần của thế giới. Nhưng chính Thánh Thể mới chứa đựng thế giới, như là nguồn nước chứa đựng dòng sông lưu chảy từ nó.

Cầu nguyện trước Thánh Thể cho mọi nhu cầu của thế giới là một cách chia sẻ cho việc đổi mới nhân loại. Trước Thánh Thể, chúng ta có thể đi một vòng quanh thế giới, khi nghĩ đến những người nam nữ mà truyền thanh, truyền hình, báo chí đang nói về họ với chúng ta. Một số Kitô hữu khi trải qua những giờ phút trước Thánh Thể, đã minh chứng cho chúng ta thấy đỉnh cao của tình nhân loại, của tình yêu con người, của sự hiện diện truyền giáo, và chứng tá đến chết, có thể dẫn đến việc thực hành cầu nguyện trước Thánh Thể.

 • “Lạy Chúa Giêsu, con giới thiệu cho Chúa thế giới, thế giới mà trong đó con đang sống, và thế giới, tuy cách xa, nhưng con vẫn gần nhờ các phương tiện truyền thông phi thường. Chính vì thế giới này mà Chúa đã chết và sống lại. Xin Chúa ban ánh sáng và sức mạnh cho những người có trách nhiệm làm cho thế giới này trở thành một thế giới xứng với Chúa, bằng cách làm cho nó trở thành một thế giới xứng với con người”
 1. Sau hết, việc cầu nguyện này là một hành động yêu thương.

Tất cả đều tóm gọn trong điều đó, Đức Kitô trong Thánh Thể là Đấng mà Chúa Cha sai gởi đến, bởi lẽ Chúa Cha yêu mến thế gian (Ga 3,16). Ngài là Đấng đã yêu mến và phó nộp mình cho mỗi người chúng ta. Thánh Thể là bí tích tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, vừa là dấu chỉ vừa là ân ban của tình yêu này không ngừng hiện diện. Cầu nguyện trước Thánh Thể đó là tưởng niệm tình yêu này, chiêm ngưỡng tình yêu này, nuôi sống chúng ta bằng tình yêu này và thưởng nếm nó.

Và cầu nguyện đó là nói với Đức Kitô tình yêu riêng của chúng ta, ít ra là ước muốn của chúng ta yêu mến Ngài. “Lạy Chúa Giêsu con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con hồng ân Thánh Thể kỳ diệu này. Xin làm cho con dần dần hiểu biết tình yêu của Chúa. Về phần con, con chỉ có thể khiêm tốn nói với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,17)

Đức Trinh nữ Maria, đứng kề bên Chúa Giêsu trên thập giá, Ngài là hình ảnh của Giáo hội luôn canh thức bên cạnh Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Giáo hội sống điều đó đặc biệt nhờ những người là thành phần của mình, luôn hiện diện trước Thánh Thể trong cầu nguyện. Chúng ta hãy tìm gặp niềm vui của mình khi trải qua một chốc lát trước Thánh Thể, kết hợp với những người nam nữ đang hoạt động phục vụ tông đồ và rộng hơn với mọi người đang vui mừng, đau khổ, đang hoạt động hay không hoạt động. Như chiếc đèn nhỏ đang cháy sáng bên cạnh mình, Thánh Thể là một lò lửa sáng nóng cho thế giới.

Chúng ta phải khám phá hay tái khám phá vẻ đẹp của một kiểu cầu nguyện như thế. Mười hai điểm dừng để cầu nguyện trước Thánh Thể như trên, ta có thể tùy nghi sử dụng trong Năm Thánh của Giáo xứ. Đời sống Kitô hữu và việc phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng chỉ có thể kiếm tìm được sự trợ lực và ánh sáng hướng dẫn ở đó.

0 BÌNH LUẬN