0
24

Lời Chúa: Mt 21,28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

SUY NIỆM

Xưa kia, ngôn xứ Ê-dê-ki-en loan báo: “…Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình…”. Khi chuẩn bị tâm hồn cho dân Do Thái đón nhận ơn cứu độ, Gioan tẩy giả, vị ngôn sứ cuối cùng trong cựu ước cũng kêu gọi “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Và cuối cùng, chính Đấng Cứu Thế cũng tha thiết mời gọi: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”

Nhờ lòng sám hối, người con thứ nhất trong Lời Chúa hôm nay đã hối hận và đi làm vườn nho theo ý Cha mình “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm”. Người con thứ nhất trong dụ ngôn chính là hình ảnh những người thu thuế, gái điếm. Họ ý thức về đường tội lỗi của mình để rồi hối cải ăn năn và tìm về với lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả cũng như tin vào giáo huấn của Chúa Giêsu mà bước theo đường công chính.

Người con thứ hai là hình ảnh để chỉ những người Biệt Phái và Luật Sĩ. Ỷ vào luật Môsê, họ đã tự cho mình là người công chính, là vâng theo ý Thiên Chúa một cách hoàn hảo. Cho nên, họ không đếm xỉa gì đến lời của Gioan tẩy giả và họ cũng chẳng nghe theo lời Chúa Giêsu. Như thế, họ nhất quyết từ chối lời mời gọi của Tin mừng, từ chối thực thi ý Chúa qua Đức Giêsu. Như vậy, họ chẳng khác gì người con giả hình trong dụ ngôn: bên ngoài thì ngoan ngoãn, vâng lời “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng lại có hành vi bất tuân “Nhưng nó lại không đi”. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã quả quyết “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”. Như đã nói ở trên, lí do là: “Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”. Như vậy, dụ ngôn “hai người con” là lời lên án của Chúa Giêsu nhắm trực tiếp vào nhóm luật sĩ và biệt phái.

Ngày nay, cũng đầy dẫy những hạng người chẳng khác gì Pharisiêu ngày xưa. Họ tỏ ra ngoan đạo, công chính, siêng năng với các việc đạo đức, kinh hạt, nhà thờ nhà thánh, hành động lại phản chứng, đi ngược lại Tin Mừng. Đã thế, họ lại thường hay kiêu căng tự mãn, cho mình là người công giáo ngoan đạo, rồi nói xấu, chê bai người khác. Mong sao Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức thân phận yếu hèn, tội lỗi và không ngừng thống hối ăn năn. Đó là lời mời gọi xuyên suốt của Chúa từ Cựu ước đến Tân ước, là điều kiện tiên quyết để nhận ra và thi hành thánh ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, sám hối là khởi đầu của sự nên thánh. Amen.

Tôma Aquino Nguyễn Thái San

0 BÌNH LUẬN