THỨ NĂM TUẦN I MV

0
26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 7: 21.24-27)

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.

Suy niệm

Lời Chúa trải qua hơn hai ngàn năm vẫn không thay đổi. Lời đó dạy cho mỗi người chúng ta biết sống yêu thương hơn, có tình người hơn. Đó cũng chính là điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta những người đang bước theo Chúa hãy thực thi trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức lời mời gọi này để sống được điều mà Chúa đã dạy và làm những việc mà Chúa đã làm.

Là người Ki tô hữu, mỗi người chúng ta được Chúa chọn gọi để thực thi Lời Chúa. Thế nhưng cách tốt nhất giúp chúng ta đáp trả lời mời gọi ấy không phải chỉ bằng những lời nói suông mà còn bằng chính cách sống mà chúng ta thể hiện hằng ngày, vì Chúa đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi”. Trong cuộc sống hiện tại này, chúng ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy; chúng ta cần một người biết sống và dám sống cho tình yêu hơn là những người chỉ biết nói mà không làm. Vì vậy mà Chúa nói rất rõ là Nước Trời chỉ dành cho những ai biết thực thi Lời Chúa.

Mỗi ngày chúng ta vẫn được nghe Lời Chúa nhưng chúng ta có để cho Lời đó là ánh sáng soi cho chúng ta giữa cuộc đời đầy tối tăm mù mịt này không? Chúng ta nói là chọn Chúa và bước theo Chúa nhưng chúng ta có tin tưởng và phó thác cho Chúa và thể hiện đức tin đó trong cuộc sống hằng ngày không? Quả thật, nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa và tín thác vào Ngài thì chúng ta có thể quả quyết mạnh mẽ như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê: “Tôi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Ngài” (xc.Pl 3,8). Nếu thật sự yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ luôn xác tín mạnh mẽ như vậy. Và khi đã chọn theo con đường này thì chúng ta phải thực hành Lời Chúa dạy: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn ngoan xây nhà trên đá”. Chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc viên mãn. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải biết đặt nền móng cho cuộc đời của mình dựa trên Lời của Chúa để lời đó luôn soi dẫn và đồng hành cùng chúng ta trong mọi khó khăn của cuộc đời. Thế nhưng đây không phải là điều mà ai cũng nhận ra để chọn Chúa làm nền móng vững chắc, vì khi đón nhận lời của Chúa chúng ta phải chiến đấu rất nhiều để chống lại mọi cám dỗ vì lời Chúa trái ngược với những suy nghĩ nông cạn của chúng ta và rất ít người tiếp nhận lời đó.

Qua lời Chúa hôm nay xin cho chúng ta biết đón nhận Lời Chúa và thực hành ngay trong chính đời sống hằng ngày để xứng đáng đón nhận tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể mà hằng ngày chúng ta được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa là thần lương nuôi chúng con hằng ngày. Xin cho chúng con biết dọn lòng để đón nhận và tiếp rước Chúa mỗi ngày và biết dùng Lời Chúa là con đường soi dẫn chúng con về tới cùng đích để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Chúa. Amen.

 

0 BÌNH LUẬN