0
30
Lời Chúa: Lc 11, 14-23
Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
Suy niệm

Chúa Giêsu yêu thương dân của Ngài và Ngài thể hiện tình yêu đó qua việc làm phép lạ chữa cho nhiều người được khỏi. Thế nhưng họ đã không nhận ra Ngài  thậm chí còn kết án Ngài để Ngài phải chịu đóng đinh trên thập giá. Đối với chúng con cũng vậy, Chúa yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con đầy tội lỗi nhưng chúng con cũng chưa nhận ra tình yêu của Chúa để quay về với Ngài. Mùa Chay là thời gian dễ dàng nhất để chúng con ăn năn sám hối. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng những ngày Thánh này để chúng con biết trở về với tình yêu Chúa và đón nhận ơn tha thứ.

Vì quá yêu thương con người nên khi nhìn thấy chúng con chịu đau khổ vì bệnh tật Chúa đã chạnh lòng thương và làm phép lạ cứu chữa. Tin Mừng hôm nay Chúa đã chữa cho một người bị quỷ ám được khỏi. Trước sự chứng kiến của đám đông dân chúng và cũng đã có rất nhiều người tin theo Chúa nhưng cũng có một số người cho rằng: “Chúa dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ”. Vì chưa nhận ra Chúa và vì lòng ghen ghét mà họ đã tìm mọi cách để tố cáo Chúa và phủ nhận những phép lạ Người đã thực hiện. Chúa quả thực là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật nhưng họ không tin được vì Chúa sống quá bình thường như bao người khác. Họ nghĩ rằng Chúa dủng quyền phép của quỷ mà trừ quỷ. Chúa biết rõ lòng họ nên Ngài nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu sa tan tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được”. Chúa đã khiển trách thái độ của họ và Ngài khẳng định là Ngài dùng chính quyền phép của Thiên Chúa chứ không theo thế lực ma quỷ nào. Tuy nhiên vẫn có người cứng lòng không tin và cố tìm mọi cách để lên án Chúa. Chúa thấy đó, con người chúng con yếu đuối lắm, chúng con chỉ dễ dàng chấp nhận những điều hợp với chúng con lúc đó chúng con được bình an còn ngược lại chúng con cảm thấy nặng nề và buồn chán. Chỉ có nơi Chúa chúng con mới tìm được bình an đích thực trong tâm hồn nhưng chúng con lại chưa hoàn toàn tin tưởng chạy đến với Chúa hằng ngày. Chúng con thật quá yếu đuối và tội lỗi nhưng Chúa lúc nào cũng đi trước để mời gọi chúng con biết quay trở về với Chúa, sống hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin đức mến để thực thi Lời Chúa. Đó cũng chính là tâm tình mà chúng con thực hiện trong suốt thời gian này để chúng con được sống trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa mình mỗi ngày để biết ăn năn sám hối trở về với Chúa, trở về với mọi người xung quanh và hiệp nhất với tha nhân với Giáo Hội để xây dựng Nước Chúa ngày một hoàn thiện hơn.

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, xin giúp chúng con sống tâm tình Mùa Chay thật sốt sáng để chúng con lãnh nhận những ơn lành từ Chúa. Xin ban ơn để chúng con biết sám hối tội lỗi của con người mình để nên giống Chúa hơn và sống tín thác vào Chúa để luôn chứng tỏ đức tin mạnh mẽ trong cuộc sống nhiều cám dỗ nhưng luôn chiến thắng nhờ ơn Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN