Sống giáo huấn

LIỀU THUỐC LẠ

LIỀU THUỐC LẠ Có một cô gái nọ mới về nhà làm dâu nhà chồng. Cô cảm thấy luôn xung khắc với mẹ chồng vì...

Thần học

Mẹ Maria lên trời

Mẹ Maria lên trời Tác giả: Tim Staples Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung Nguồn: catholiceducation.org WHĐ (12.8.2020) – Có hai đoạn Kinh thánh được sử dụng nhiều nhất để...

Văn hóa – Tôn giáo

Đạo Công Giáo và Triết Học

Với câu hỏi được đặt ra như vậy ta thấy đúng là nó…có vấn đề. Thực sự không thể gộp  triết lý, triết học ...