Sống giáo huấn

CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

II CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ Phụng thờ Thánh Thể đích thực là cử hành Thánh Lễ. Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể 1/ Để hy...

Văn hóa – Tôn giáo

“Hiếu” và “Tâm”: Điểm hội ngộ giữa người Công giáo và...

“HIẾU” VÀ “TÂM”: ĐIỂM HỘI NGỘ GIỮA NGƯỜI CÔNG GIÁO VÀ TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO Lm. PX. Bảo Lộc WHĐ (26.10.2020) – Giáo hội xét thấy những...

Trang sức khỏe