Sống giáo huấn

BIẾT ƠN

BIẾT ƠN Một ông quan nọ trên đường từ kinh đô về tỉnh thực hiện chuyến kinh lý. Vốn là quan thanh liêm nên ông...

Thần học

Phá thai và Quyền giải vạ tuyệt thông

Phá thai và Quyền giải vạ tuyệt thông Lm. Gioan Bùi Thái Sơn 1- Thế nào là tội phá thai? Sách Giáo Lý Chung nêu rõ: “Sự...

Văn hóa – Tôn giáo

Đạo Công Giáo và Triết Học

Với câu hỏi được đặt ra như vậy ta thấy đúng là nó…có vấn đề. Thực sự không thể gộp  triết lý, triết học ...