THỨ HAI TUẦN 34 TN

0
33

LỜI CHÚA:  Lc 21,1-4

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

SUY NIỆM

Nước Do thái, thời Chúa Giê-su, phụ nữ góa chồng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì thế, Chúa Giê-su đã nhiều lần quan tâm đến họ. Ngài thương cảm bà góa thành Naim và cho con trai bà sống lại. Ngài xin nước và trò chuyện với người phụ nữ góa chồng ở Samari. Trong dụ ngôn “quan tòa bất lương” Ngài cũng bênh vực nhân vật bà góa. Trong Lời Chúa hôm nay, Ngài quan tâm đến một bà góa trước của đền thờ.

Bà góa ấy đã đi vào nghệ thuật qua nhạc phẩm “đồng tiền bà góa” của Y Vũ Đồng tiền của bà góa, quý hơn bạc vạn tiền mua. Vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh thiết tha…”. Bà góa chỉ bỏ có hai đồng kẽm, nhưng tấm lòng hi sinh dâng hiến của bà đã được Chúa Giê-su thấu hiểu: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”. Ngài biết số tiền này tuy nhỏ nhưng là tất cả những gì bà góa đã có, trong khi những người khác chỉ cho một phần rất nhỏ trong tài sản của mình. Qua đó, Chúa Giê-su cho các môn đệ biết rằng: sự hy sinh của bà góa quý giá hơn những người giàu bỏ vào hòm một đống tiền dư thừa. Ngày nay, chúng ta cũng hay dâng cúng cho nhà thờ, nhưng với tâm tình nào?

Việc dâng cúng cho nhà thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Dâng cúng ít mà vì lòng bác ái thực sự thì vẫn đẹp lòng Chúa hơn là cho nhiều để khoe khoang, ghi sổ và công bố cho mọi người biết. Chúa thưởng công cho người dâng cúng tiền của vào Nhà thờ, nhà Dòng, vì lòng thành chứ không vì mức độ nhiều ít của số tiền dâng cúng. Thật vậy, nếu dâng cúng thiếu tâm tình hi sinh yêu mến Chúa, thì việc dâng cúng chỉ là việc “cống nộp” vụ danh, vụ lợi. Và như thế, dù có dâng cúng nhiều mấy đi nữa, thì đối với Chúa cũng chỉ là con số “không”. Bởi lẽ, Chúa muốn tấm lòng của con người “ta muốn lòng nhân chứ không cần hi lễ”. Ta thấy, việc dâng cúng nhà thờ thường diễn ra trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật (hoặc lúc khác tùy lòng hảo tâm, theo nhu cầu xây dựng giáo xứ ), số tiền dâng cúng được đặt dưới chân bàn thờ và giá trị thiêng liêng của nó tùy thuộc vào thái độ dâng thánh lễ của chúng ta. Dĩ nhiên, việc dâng cúng tiền hay không không ảnh hưởng gì đến việc nhận được ân sủng từ thánh lễ, mà tùy thuộc vào tâm tình sốt mến của chúng ta “người ta được nhiều công phúc khi dự lễ sốt sáng, hơn khi người ta bố thí tất cả của cải cho người nghèo” (Thánh Bênađô).

Cho nên, tương tự như thế, khi xin lễ, số tiền xin lễ nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến việc Chúa ban ơn qua Thánh Lễ. Xin lễ một trăm nghìn hay cả triệu bạc thì cũng không có giá trị quyết định ơn Chúa, vì ơn Chúa là vô giá, nghĩa là không thể mua được bằng tiền của vật chất. Điều cốt yếu để nhận lãnh ơn Chúa trong Thánh Lễ là  tấm lòng hi sinh dâng hiến của chúng ta. Trong Thánh Lễ, của lễ hi sinh của chúng ta được kết hiệp với của lễ hy sinh của Chúa Giê-su trên Thánh Giá dâng lên Chúa Cha lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và xin ơn. Vì thế, khi dâng Thánh Lễ, chúng ta hãy dâng của lễ hi sinh là những của cải, vật chất từ những chi tiêu hằng ngày; những vui buồn bởi thành công thất bại trong đời sống; những tội lỗi thiếu sót; những người đau khổ, bệnh tật; các linh hồn trong luyện ngục và cả thế giới đầy tội lỗi này lên Chúa bằng tấm lòng chân thành sốt sáng hết sức có thể. Để rồi, Chúa sẽ ban lại muôn ơn lành cho chúng ta và toàn thế giới “không miệng lưỡi nhân loại nào có thể kể hết được những hồng ân do hi tế Thánh Lễ mà ra. Tội nhân được giao hòa với Thiên Chúa, người công chính được nên công chính được nên công chính hơn; tội lỗi được tẩy sạch, tính mê nết xấu bị loại trừ; nhân đức và công trạng được tăng tiến; và nhưng mưu mô của quỷ dữ bị ngăn chặn” (Thánh Laurensô Jutiaô). Mong sao, với lòng quảng đại hi sinh, chúng ta hiệp cùng Chúa Giê-su và toàn thể Giáo Hội dâng thánh lễ với tất cả lòng sốt mến và ý thức,

Lạy Chúa Chúa Giê-su Thánh Thể, cuộc đời chúng con là Thánh Lễ nối dài. Xin giúp chúng con ý thức được giá trị bên trong của việc dâng hiến cho nhà Chúa và hiệp với Thánh Lễ chúng con dâng  cho Chúa tất cả mọi sự với tấm lòng yêu mến, hi sinh trong cuộc đời chúng con. Nhđó, tất cả những gì Chúa ban cho chúng con trở thành phương tiện cứu rỗi chính chúng con. Amen.

 

0 BÌNH LUẬN