Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh từ chức

Ngày 26-1-2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh, GM hiệu...

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 01.2019: “LẮNG NGHE ĐỂ YÊU THƯƠNG”

Anh chị em rất thân mến, Chúng ta đã xác định rằng sống đức ái vừa là trách nhiệm vừa là nhu cầu của con...

Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018

Anh chị em thân mến, Chúng tôi, các Giám mục thuộc 26 Giáo phận, tham dự Hội nghị thường niên kỳ II-2018 tại Trung tâm...

Biên bản của Hội nghị thường niên kỳ II/2018

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/2018 (24 - 28/9/2018) BIÊN BẢN Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Hội nghị thường...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh...

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá WHĐ (25.04.2018) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Tư...

TÂM TÌNH MỤC TỬ

TÂM TÌNH MỤC TỬ Tháng 4-2018 “LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ SỐNG THEO Ý CHÚA ĐỂ THĂNG TIẾN”  Anh chị em rất thân mến!Kết thúc tháng Ba cũng...

THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA      Anh Chị Em thân mến, Từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 3...

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 07.03.2018) Thăm Bộ Phúc Âm hoá các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về...

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

DIỄN TỪ TRIỀU YẾT ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM PHÁT BIỂU NGÀY...

Thông báo hàng tháng

Thông báo