Những lời khuyên để có một Thánh lễ đẹp lòng Chúa

Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất...

Giải đáp phụng vụ: Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên...

Giải đáp phụng vụ: Linh mục được phép từ chối cho rước lễ trên tay không? Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh...

Giải đáp phụng vụ: Thừa tác viên ngoại thường được phép lấy và cất...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các...

Giải đáp một số vấn đề phụng vụ

Giải đáp phụng vụ: Việc tân linh mục chúc lành cho Giám mục có thuộc về nghi lễ không? Giải đáp của Cha Edward McNamara,...

Giải đáp phụng vụ: Vai trò tháp tùng của thầy phó tế lúc xông...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học...

Giải đáp phụng vụ: Bàn thờ, sự cung hiến bàn thờ, các thánh tích.

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học...

Phụng Vụ Lời Chúa II – Tin Mừng và Bài Giảng

Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng “Lời...

Giải đáp phụng vụ: Có quy chế cho các thừa tác viên ngoại thường...

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các...

Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu

Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời...

Phụng Vụ Lời Chúa II – Tin Mừng và Bài Giảng

Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng “Lời...

Thông báo hàng tháng

Thông báo