CHÚA NHẬT II MC

Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang khi Người cầu...

Ích lợi của việc xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và...

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho...

CHÚA NHẬT 27TN

Lời Chúa: Mc 10, 2-12 Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị...

5 sự thật về Thiên thần Bản mệnh của chúng ta

"Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: vì Thầy bảo cho anh em biết, thiên thần của họ ở trên trời...

CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ LÀM GÌ?

CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ LÀM GÌ?   Trần Mỹ Duyệt   Bạn thân mến,   Hôm rồi bạn trích dẫn một câu: “Chúng con được tạo dựng ra là...

THỨ HAI TUẦN III MC

LỜI CHÚA: Lc 4,24-30 Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo...

Nhật ký Ad Limina 2018

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 (Ngày 01.03.2018) Thứ Năm 01/03, ngày thứ hai trong chương trình của Hội đồng Giám...

THỨ TƯ TUẦN III MV

Lời Chúa: Lc 1,26-38. 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là...

THỨ HAI TUẦN XX TN

LỜI CHÚA: Mt 19,16-22 Và kìa có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng...

THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

Sự hiện diện của Ngôi Hai và sự hiệp thông với Ba Ngôi Khi nhấn mạnh tầm mức rộng rãi của kiểu nói “thịt...

Thông báo hàng tháng

Thông báo