Thông tin Tu hội

Sống giáo huấn

CHÚA NHẬT VI TN C

Lời Chúa:  Lc 6, 17. 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,...

Văn hóa – Tôn giáo

TĂNG ĐỨC, TĂNG ÂN, TĂNG THÁNH THIỆN…

TĂNG ĐỨC, TĂNG ÂN, TĂNG THÁNH THIỆN ĐƯỢM TÌNH, ĐƯỢM NGHĨA, ĐƯỢM HY SINH Năm 2019 là năm Kỷ Hợi – năm con HEO (lợn). Cứ...

Thông báo hàng tháng

Thông báo